Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

انفجارهای دو روز پیش شهر آنکارا که کردها را هدف قرار داد کار خود دولت ترکیه و دستگاه امنیتی دولت ترکیه بوده استانفجارهای دو روز پیش شهر آنکارا که کردها را هدف قرار داد کار خود دولت ترکیه و دستگاه امنیتی دولت ترکیه بوده است


انفجار بمب در ترکیه کار خود دولت ترکیه میباشد چرا ما میگویم کار خود دولت ترکیه میباشد 
و ترکهای نژادپرست دست به این عمل زده اند چون تنها کردها هدف این انفجارها قرار گرفته اند مسلما کار دستگاهای امنیتی ترکیه میباشد و به این دلیل دست به این عمل میزنند تا از این راه از تجمع کردها جلولگیری کنند و جوترس و رعب برای کردها ایجاد کنند.
  در شهر سورچ همین انفجارها  رویداد و دولت ترکیه هیچ مدارکی را ارائه نداد که کار چه گروه و یا دستجاتی بوده است تنها در این رابطه به کردها حمله نمود دولت ترکیه بنابر این اگر ما چیزی بیشتر از این بگویم داریم خودمان را گول میزینیم.
100% این انفجاری که در آنکارا رویداده است کار دستگاهای امنیتی ترکیه میباشد و به دستور خود ریئس جمهوری ترکیه صورت گرفته است چرا این انفچار حتی یک ترک رت هدف قرار نداده است؟  چرا باید کردها هدف قرار بدهد؟  خوب این هر انسان عاقلی درک میکند که این عمل زشت ضد بشری کار خود دولت ترکیه میباشد  برای نابودی کردها دست به این کار میزنند ترکهای نژادپرست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر