Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مهر ۲۴, چهارشنبه

ایران در زیر سایه ای آخوند شده شهر دروغ در یک عملیات پیچیده و امنیتی ضربه به اطلاعات عربی دروغ دروغ منتظر اطلاعات از زبان خود یک افسر فرودگاه بغداد که در ساعات 01و 45 دقیقه شب روز 12 اکتر یعنی روز شنبه شب چگونه مامورین سپاه قدس در فرودگاه بغداد منتظر روح الله زم بودوه اند عقید خلف میگوید قبلش به مامورین فرودگاه خبر داده اند


نظر زوج دستفروش راجع به دستگیری روح الله زم موسس آمد نیوز
بلیط رفت و برگشت روح الله زم از پاریس به عمان پایتخت اردن و از عمان به بغداد پایتخت عراق


ایران در زیر سایه ای آخوند شده شهر دروغ در یک عملیات پیچیده و امنیتی ضربه به اطلاعات عربی دروغ دروغ منتظر اطلاعات از زبان خود یک افسر فرودگاه بغداد که در ساعات 01و 45 دقیقه شب روز 12 اکتر یعنی روز شنبه شب چگونه مامورین سپاه قدس در فرودگاه بغداد منتظر روح الله زم بودوه اند عقید خلف میگوید قبلش به مامورین فرودگاه خبر داده اند

یک افسر عراقی که خد را عقید یا سرهنگ خلف معرفی میکنند در باره ساعات ۱ و ۴۵ دقیقه ای شب روز ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ ورود روحالله زم به فرودگاه بغداد و استقبال ایشان توسط چند نفری از کارمندان سفارت ایران که منتپظرش بوده اند حتی روبوسی گرم کردند و خوش آمد بهش گفتند و با خود بردنش کافه با هم چایی و قهوه خوردند. تعریف نموده است یکی از دوستان با عقید خلف تماس گرفته و در باره جگونگی ورود روح الله زم به بغداد حرف زده است. روح الله زم برای شناسایی مخالفین داخل کشور توسط سپاه پاسداران به ایران دعوت شده و قول و قراری نیز به ایشن داده شده است اینطوری معلوم میشه اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات را قافلگیر کرده چون رمز هوشمند در اصل رمز وزارت اطلاعات میباشد که روح الله زم به کار میبردند و اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات اختلاف پیدا نموده و موهری وزارت اطلاعات را فریب و به ایران کشانده است برای افشایی مخالفام داخلی که فریب روح الله زم را خورده بودند که خود را به ایشان معرفی نموده بودند.

اگر یادتان باشد بنده دوتا از پرستوهای وزارت اطلاعات مقیم آلمان افشا نمودیم و یکی بنام مهوش دومی بنام هیلیا و یا زهره بود .. این کلمات هوشمند در زمان احمدینژاد برای بانوان هوشمند وزارت اطلاعات بکار برده میشد که روح الله زم نیز از این کلمه خیلی استفاده میکردند و در ضمن اینطوری معلوم است اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات در تضدی عمیق بر سر میبرند و این تضاد به حدی شده که تا موهری مورد اعتماد وزارت اطلاعات از پاریس زیر قول و قرار پولهای کلان به بغداد بکشانند و دست به مانور سیاسی بزنند برای چند روزی روحیه باختی خویش را ترمین کنند

تصویر اول: بلیط روح‌الله زم که نشان می‌دهد او روز جمعه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهرماه) پاریس را به مقصد امان( اردن) و سپس بغداد ترک کرده است.

تصویر دوم: روح الله زم درقسمت ترانزیت فرودگاه امان از خودش سلفی گرفته و برای همسرش فرستاده است.

گزارش اختصاصی ایران وایر👇 شیرین نجفی مامور پرستوهای اطلاعاتی

شیرین نجفی از پرستوهای وزارت اطلاعات

شیرین نجفی یک پرستوی وزارت اطلاعات است که در ترکیه با جهانگیر شادانلو سال گذشته قرار و دیدار داشته و سپس سر از فرانسه و پاریس درآورده و زیر عنوان فعال حقوق زنان ماموریتش را انجام میداده است و در همکاری تنگاتنگ با آمد نیوز و روح الله زم بوده و گفته می شود ایشان وی را رازی کرده تا قدم رنجه فرموده و برای دیدار با آخوند سیستانی بروند که سیستانی هم تکذیب کرد ولی به دیدار ماموران اطلاعات سپاه پاسداران رفته وسر از ایران و اعتراف تلویزیونی به سرعت برق و باد در آورده اند.

از وقتی خبر دستگیری زم و حضورش در تلویزیون نظام منتشر شده همه ماموران رنگارنگ نظام و سرویسهای خارجی به دست و پا اقتاده اند که آی دزدیدند! دزدیدند! آی تحویل دادند و …!

ما که همیشه گفته و می گوئیم اینهایی که با کمک بوقهای استعماری و با مدیریت وزارت اطلاعات یک شبه ره صد ساله را می پیمایند دیر آمده ولی زود برمی گردند به آغوش سرویسهای خارجی یا نظام یا هر دو و طعمه های خوبی هستند برای فریب عوام.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر