Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مهر ۲۲, دوشنبه

بلیط رفت و برگشت روح الله زم از پاریس به عمان پایتخت اردن و از عمان به بغداد پایتخت عراقبر اساس اطلاعات رسیده روح الله زم اول به بغداد سپس از از بغداد  به ایران منتقل کرده است اطلاعات سپاه
⭕️‍‍روح اللە زم مدیر و بنیانگذار آمدنیوز توسط ماموران اطلاعات سپاە دستگیر و ربودە شدە است. این اقدام رژیم تروریستی جمھوری اسلامی با ھدف ایجاد ترس و وحشت در بین مخالفان است تا در شرایطی کە نظام در درون بشدت تضعیف شدە و مشروعیت خود را از دست دادە، مبارزە برای سقوط را رھا کنند و بە ستم و فساد آخوندی تن در دھند. زھی خیال باطل.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر