Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

موضوع اطلاعیه شماره 2

موضوع اطلاعیه شماره 2

نام و مشخصات مزدوران خودفروش کثیف در این شهر برای ارگانهای زیربط ارسال شده است و هم اکنون تحت پیکرد قانونی هستند تا روز خودش که شیر به ماست تبدیل بشود.

خطا به آنهایکه این اتهام به ما میزنند تحت عنوان مجاهد بودن که از باند و شبکه خارج از کشوری وزارت اطلاعات خط و دستور العمل را دریافت میکنند گوه خوردن برای این افراد کثیف بهتر از این است که دست به لجن پراکنی بزنند اولأ من به این احمقها میگویم بهتر نیست بروند که جلو فرزندانشان را بگیرند که دارند مواد مخدر میفروشند تا اینکه دست به لجنپراکنی بزنند.

میدانم این بیماران روان و بیماران روانی میخواهند از این فرصت استفاده کنند که اسمشان در انترنت منتشر بشود که شاید در نزد رژیم منفور آخوندی امتیازی دریافت کنند این بیسوادان بد بخت بیابانی و نفهم.

اینها هرگز مدرسه نرفته اند بیشتر این احمقها چوپان بوده اند و هنوز خیال میکنند با گله گوسفندان هستند و خرانه وار دست به بگو مگو میزنند.

یکی از تاکتیک تازه مزدوران وزارت اطلاعات رژیم این است که میگویند فلان کس خیلی حرف میزند از این راه میخواهند صدای ما در این کشور دموکراتیک به بندند اما خطا به این مزدوران میگویم که این کارت هم سوخته است و تاریخ مصرفش به پایان رسیده است این حرفهای مزه خرف به درد ولی فقیه جنایتکار میخورد و بس.

بازی با کارت سوخته شبکه خارج کشوری وزارت اطلاعات آدم کش آخوندی که قاتل فرزاد کمانگر و قاتل هزاران جوان کرد میباشد کاری احمقانه و از پیش مکشوف شده است وتاریخ مصرفش به پایان رسیده است و بغیر از متهم نمودن خویش و خطرات برای این افراد هیچ چیز دیگری در نخواهند یافت.

2 نفر از این کثافتها که یکی از آنها به بیماری اوهامگرای خطرناک مبتلا میباشد و یکی دیگر که به بیماری اختلالات رفتاری مبتلا میباشد دست به لجن پراکنی میزنند این بیماران روانی کثیف در بین مردم عادی از احساسات مذهبی آنها سو استفاده میکنند.

بله این بیماران بدبخت روانی از یک دکاندار پول دریافت میکنند و برای این دکاندار اطلاعات جمع آوری میکنند این افراد خود را چپنما معرفی میکنند و یک سر دارند و هزار زبان این خودش نوعی بیماری میباشد که چون با تنازع بقا همیشه در کمپهای عراق برسربرده است و کارهای بدی با چشم خود دیده است و یا بر سرش آمده است این فشارهای که آنجا بر این افراد وارد شده است نتوانسته اند خود را از این درد و رنج رها سازند و این بیشتر شده است و دیگر تغیر فرد غیر ممکن نموده است و این بیماری مزمن شده است.

این بیماران خود را به هر دربی میزنند و خیال میکنند همه در کمین نشسته اند به اینها ضربه بزنند اما این حقیقت ندارد این یک تخیل بیمار گونه میباشد این افراد دست به آن میزنند تظاهر سازی خیال بافی باطل خودبزرگبینی دور از حقیقت و نادرست نزد این افراد زیاد است.

البته چون اینها بیمار هستند من زیاد اهمیت نمیدهم به چنین احمقهای بیابانی و خر البته اگر با خر مقایسه کنیم داریم به خرها توهین میکنیم .

حرکات غییر عادی مزدوران و وحشت این مزدوران از از قوانین کشور دموکراتیک سوئد مثل موش سر خویش را زیر آب میکنند تا کسی اینها را نبینند و کافر خطاب نمودن دولت دموکراتیک سوئد در عین حال با پول سوئد زندگی نمودن و سوسیال بیگیری این کثافتها و بیوجدانی به حدی رسیده است که سکوت در برابر چنین حرکاتی خیانت به خود و وجدان خویش میباشد و از سوی دیگر افراد بی وجدان که برای مزدوران رژیم اطلاعات جمع آوری میکنند و در برابر هر اطلاعاتی پول دریافت میکنند که در عین حال خیانت به دولت سوئد و خلاف قوانین این کشور میباشد که اینها سوسیال بگیر هستند.

کار سیاه و کارهای خلاف قوانین این کشور که فکر کنم توضیح این واگزار میکنم تا بعد از تحقیقات لازم.

و اما چون این افراد دست به کارهای غییر مجاز میزنند و این حرکات خلاف قوانین کشور سوئد میباشد خود را مسئول میدانم این را برای ارگانهای زیر ربط گزارش کنم تا شاید درمانی برای این بیماران پیدا بشود.

ننگ بر هرچی مزدور کثیف میباشد ننگ بر توی بیمار و کثیف اما باید بدانید که من هم دست بکار خواهیم شد همه چیز را افشا خواهیم نمود و خیلی از چیزهای که تابحال کشف نشده است برای دولت سوئد روشن میشود خوب شما که سوسیال بگیر بوده اید چرا و از چه راهی توانسته اید خانه در ایران بخرید؟

هر کسی که در کردستان عراق و ایران خانه خریده است این پولها از اطلاعات دریافت نموده است و با اطلاعات رژیم همکاری میکنندو یا با پول غییر قانونی فروش موادمخدر در کشورهای اروپای توانسته اند خانه بخرند و یا از راه فحشا این پولها را بدست آورده اند.

در پایان میخواهم خطا به تمامی آنهایکه لاف و گذاف کردستانی و ملی گرایی میزنند بگویم که اگر ما ملت کرد آنقدر که با هم دشمنی و خصومت داریم این انرژیها را صرف دشمنی با دشمن مینمودیم حالا خیلی وقتها بود که کردستان استقلال خود را بدست آورده بود و صاحب کشور مستقل کردستان بودیم.

خصومت با یکدیگر فقط و فقط خدمت به دشمن میباشد و خطا به احزاب کرد شرق کردستان که خلاف مردم حرکت میکنند و منطقه گرایی میکنند و به هیچ عنوان حاضر نیستند که مردم کرماشان را کرد به حساب بیاورند من یک کرماشانی هستم و به کرماشانی بودنم افتخار میکنم مینویسم و خاری خواهم شد به چشم دشمنان ملت کرد و مزدوران خودفروش خواهیم رفت و خطا به شما که ادعای کرد بودن میکنید اما در عمل دشمن کرد بودن هستی میگویم که نقش شماها بازی خود را باخته است و کارتی که شماها با آن بازی میکنید سوخته است ما نسل نوین هستیم ما در هر کجای این گیتی پهناور هر کردی زندگی میکنند برادر خویش میدانیم بجز مزدوران و خودفروشان نباشد از شرق تا غرب کردستان و از شمال تا جنوب کردستان مرزی را نمیبینیم از وان دیاربکر گرفته تا قامیشلو و از قامیشلو گرفته تا هولیر

و از هولیر گرفته تا کرماشان و مهاباد وطن خویش میدانیم و همه را برادران و خواهران خویش میدانیم و با خون خویش امضا نموده ایم تا آخرین قطره خونمان و تا اخرین نفسمان در راه این آرمان پایبند خواهیم بود و به خون شهیدان راه آزادی کرد و کردستان و به خاک وطن اشغال شده مان قسم خورده ایم تا روزی که زنده هستیم در خدمت ملت و خاک و میهن کردستان خواهیم ماند.

شبکه وزارت اطلاعات دست پاجه شده است با آمدن من به این شهر و دست به تحرکات زده است اما ما پیروز خواهیم بود و مزدوران و تروریستهای رژیم که تاریخ مصرفش به پایان رسیده است دیگر تاریخ مصرف ندارد که از راه احساسات مذهبی و دینی به ما ضربه بزنند.

درود بر روح و روان شهدای راه آزادی کرد و کردستان درود بر روح و روان پاک 5 ستاره شهید و درود بر روح و روان کیانوش آسا و احسان فتاحیان شهید مقاومت و ایستادگی و درود بر روح و روان معلم و اموزگار فرزاد کمانگر شهید مقاومت و ایستادگی .

ساموئیل کرماشانی مورخ 2010/5/23

این اطلاعیه برای 23 ارگان مختلف ارسال میشود با 12 زبان مختلف دنیا منتشر میشود.

شماره تلفن برای دریافت نام و مشخصاتمزدوران رژیم در این شهر و عکس و کلیه ی مشخصاتشان و کارهای غییر قانونی این افراد با من تماس بگیرید.

0046720303668

EMAIL

Min_dolad@yahoo.se

Samboy23@live.se


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر