Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

تنها گزینه برای ایرنیان داخل کشور برخاستن و شعار سرنگونی در روز نمایش پوشالی انتصابات ولایت فقیه میباشد.


تنها گزینه برای ایرنیان داخل کشور برخاستن و شعار سرنگونی در روز  نمایش پوشالی انتصابات ولایت فقیه میباشد.
خیلیها در باره انتخابات در رژیم ولایت  فقیه حرف میزنند  بدون اینکه کمی به تاریخچه ای این رژیم 
نگاهیی اجمالی به اندازند.

انتخابات در ایران چه در زمان شاه و چه در زمان حال به هیچ عنوان وجود نداشته است وقتیکه کلمه انتخابات به کار میبریم  یعنی کسانی که از سوی مردم انتخاب شده اند  و چنین چیزی در سیستم دستگاه حاکمیت دیکتاتوری مذهبی ایران وجود ندارد.
بلکه تنها چیزی که در نظام جهل و دروغ مذهبی خرافاتی  ولایت فقیه  و رژیم ایران وجود دارد  این است همه چیز در پشت پرده  صورت میگیرند شخص مورد نظر ولی فقیه از پیش انتصاب میشوند لاکن برای فریب افکار عمومی و فریب روزنامه نگاران و تحلیل گران خارجی دست به نمایش  چیزی به نام انتخابات میزنند که در اصل هیچ اصل و اساسی ندارد.
در طول 34 سال  این دروغگوهای انسانکش دارند همه خارجیها را فریب میدهند و هم ملتهای ساکن ایران و هم با جهانیان دروغ گفته اند و هم به ملتهای ساکن ایران.
حال ملتهای ساکن ایران تنها گزینه ای که دارند ریختن به خیابانها است و شعار سرنگونی و تشکیل ارتش آزاد و رویایی نظامی  با وفاداران این رژیم نکبتبار در داخل کشور و تنها راه حلی که بتواند ملتهای ایرانی را از بدبختی نجات بدهد سرنگونی کامل رژیم ولایت فقیه میباشد.
34 سال شکنجه 34 سال دروغ و اعدام و زندان و فقر و بدبختی 34 سال تجاوز و  دیگر بس است یا مرگ یا سرنگونی کامل این رژیم از اساسش.

با درود ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر