Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز باد به امید بر قراری آزادی و دموکراسی در خاورمیانه بخصوص ایران و سرنگونی حکومت جهل و خرافاتی آخوندی و رهایی 79 میلیون انسان در زندان شیخهای بی وجداننوروزتان پیروز هر روزتان نوروز باد به امید بر قراری آزادی و دموکراسی در خاورمیانه بخصوص ایران و سرنگونی حکومت جهل و خرافاتی آخوندی و رهایی  79 میلیون انسان در زندان شیخهای بی وجدان
حاکمان خودکامه و آدمکش ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر