Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اسفند ۱۸, یکشنبه

پیام رفیق مبارز عبدالرحمن حاجی احمدی رئیس پژاك به مناسبت هشتم مارس


پیام  رفیق مبارز عبدالرحمن حاجی احمدی رئیس پژاك به مناسبت هشتم مارس

مهندس عبدالرحمن حاجی احمدی رئیس حزب حیات آزاد کردستان " پژاک " در پیامی به مناسبت هشتم مارس می گوید هزاران سال است که حقوق نیمه مونث بشریت از سوی نیمه مذکر بطرزی بی رحمانه انکار و نقض می شود.

عبدالرحمن حاجی احمدی در پیام خود ضمن اشاره به نقض حقوق زنان از سوی جامعه مردان یادآوری می کند حتی در دنیای امروز نیز در بسیاری از کشورهای جهان این موضوع امری معمول است اما این شرایط غیر انسانی به مرور زمان منجر به تشویق زنان آزاده و بیداری وجدان مردان انقلابی و نوعدوست می شود که دیگر از این بیشتر در برابر چنین اوضاع ضد انسانی ای سکوت نکنند.

رئیس پژاک می افزاید آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی با آزادی زن شروع می شود و دفاع از حقوق بشر و دمکراتیزه نمودن جامعه بدون اعمال برابری در حقوق مرادن و زنان در تمامی امور زندگی میسر نخواهد شد . آزادی انسان ها و جامعه ای دمکراتیک تنها بسته به سرنگون کردن دیکتاتورها و مرتجعان محقق نخواهد شد چرا که نظام مردسالاری مغز و فکر و پایه دیکتاتوریهاست.

وی در ادامه با خاطرنشان کردن آنکه زنان کرد در مدت چهل سال اخیر در دو جبهه در حال جنگ بوده اند توضیح می دهد زنان کرد از یکسو در سنگر مقابله علیه اشغالگران کردستان جای گرفتند و همزمان شانه به شانه برادران انقلابی شان که آنها نیز مخالف نظام مردسالارند علیه نظام چند هزار ساله مردسالاری مبارزه کرده اند .

عبدالرحمن حاجی احمدی در انتهای پیام خود به مناسبت هشتم مارس به تمامی زنان و مردانی که برای مساوات مبارزه می کنند درود فرستاده و آرزوی پیروزی در مبارزات آزادیخواهی داشته است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر