Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

به کوری چشم دشمنان ملت کرد کردستان به این زودی مستقل خواهند شد و تمامی بخشهای دیگر کردستان که در زیر دست اشغالگران کردستان میباشد آزاد خواهند شد و شهر ارومیه شهری کردستانی میباشد و هیچ کسی نمیتواند دست به اغراقگویی بزند گویا شهر ارومیه متعلق به ترکهای مهاجر میباشد نه شهر تارومیه شهری کاملا کردستانی میباشدچند اولاغ رفته اند بر روی صفحه ی فیسبوک دست به لجنپراکنی علیه کردها زده
 اند زیر نام آذربایجانی 
به کوری چشم دشمنان ملت کرد  کردستان به این زودی مستقل خواهند شد و تمامی بخشهای دیگر کردستان که در زیر دست اشغالگران کردستان میباشد آزاد خواهند شد و شهر ارومیه شهری کردستانی میباشد و هیچ کسی نمیتواند دست به اغراقگویی بزند گویا شهر ارومیه متعلق به ترکهای مهاجر میباشد نه شهر تارومیه شهری کاملا کردستانی میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر