Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ مهر ۲۱, دوشنبه

ی.پ.گ:طی 24 ساعت گذشته در کوبانی و سریکانی 96 تبهکار کشته شدندی.پ.گ:طی 24 ساعت گذشته در کوبانی و سریکانی 96 تبهکار کشته شدند
فرات 13.10.2014 08:34:18
مرکز مطبوعاتی ی.پ.گ با انتشار اطلاعیەای از وارد آوردن ضربات مهلک بە داعش توسط مبارزان خبر داد و آمارجنگ 24 ساعت گذشتە را بە اطلاع افکار عمومی رساند.


بر اساس این اطلاعیە از دیروز در هر سە جبهە جنگ کوبانی 70 تبهکار کشتە و تلاش برای انفجار انتحاری خنثی شدە است.
در اطلاعیە مرکز مطبوعاتی واحدهای مدافع خلق آمدە ، مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ در برابر داعش با حداقل امکانات در این 28 روز مقاومتی بی امان کردەاند و می افزاید ، تبهکاران ضربات مهلکی از مبارزان ما متحمل می شوند بە همین خاطر است کە از جرابلس، گری سپی و مناطق دیگر تجهیزات جنگی و مهمات می آورند و بە حملات خود در شهر ادامە می دهند.
دراین اطلاعیە آمدە ،داعش در سمت شرق کوبانی برحملات خود افزودە و در طول شب و روز گذشتە جنگ بطور مداوم ادامە داشتە و در این جنگ ١٧ تبهکار از پای درآمدەاند.
داعش در ضلع جنوب شرقی در اطراف تپە مشتنورهمزمان با توپباران سنگین چندین بار حملە کردەاند کە تمام این حملات از سوی مبارزین در هم شکستە شدە و دست کم ١١ داعشی کشتە شدەاند.
ی.پ.گ در این اطلاعیە می گوید در ٢٤ ساعت گذشتە شدیدترین حملات در جبهە جنوب کوبانی بودە است.در این جبهە همچنین تبهکاران با کامیونهای بمبگذاری شدە حملە کردەاند، اما مبارزان ی.پ.گ متوجە شدە و کامیونها را از دور با سرنشینانشان منفجر کردەاند.
مبارزان همچنین حملە دیگرداعش را کە میخواستند وارد سنگر آنها شوند را در هم شکستە و یک خودروی تبهکاران را با سرنشینان آن از بین بردەاند. در این جنگها نیز 36 عنصر داعش از پای درآمدەاند.
در جبهە غربی نیز مبارزان ی.پ.گ عملیاتی علیە مخفیگاههای داعش انجام دادند کە ٦ تن از تبهکاران کشتە و یک خودروی آنها منهدم شد.
درادامە اطلاعیە ی.پ.گ آمدە، دیروز در حد فاصل شهرک مبروکە و منطقە دحمە در جنوب‌غربی سریکانی مبارزان ی.پ.گ عملیاتی علیە تبهکاران انجام دادەاند و در پی آن یک امیر داعش بە نام ابو جمال همراە با ٢٦ تبهکار دیگر کشتە شدەاند.همچنین یک خودروی نظامی نیز منهدم شدە است.
در پایان این اطلاعیە آمدە نیروهای ی.پ.گ در منطقە راویاش در همان نواحی علیە داعش عملیاتی انجام دادەاند و گروهی از آنها را از پای درآوردەاند کە هنوز آمار دقیقی از کشتە شدگان در دست نیست و جنگ در آن منطقە ادامە دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر