Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبه

کوبانی افسانه شد .کوبانی افسانه شد .
محمد خاکی :
کوبانی را هیچ گاه ندیده ام و به سوریه و روژ آوای کردستان هم سفر نکرده ام ، ولی کوبانی از هر شهری به من نزدیک تر است .

صدها شهر کوچک و بزرگ جهان را در هر پنج قاره جهان دیده ام ، در پنج کشور ایران ، عراق ، سوید ، استرالیا و انگلیس زندگی کرده ام ، ولی هیچ شهری در جهان ، به اندازه شهر نا دیده کوبانی به روح ، روان و فکر من نزدیک نیست.
مذهبی نیستم ، ولی برای کوبانی بی اختیار دعا کرده ام ، شب ها با فکر کوبانی می خوابم و در بیداری ، اولین چیزی که دنبالش هستم ، سرنوشت کوبانی است ، و چه بر کوبانی و گریلاها گذشته است ، زمانی که من خواب بوده ام.
کوبانی این روزها و شب ها در فکر و قلب من و ملیونها انسان شریف و آزادی خواه است ، آرزو می کنم کوبانی پیروز شود ، داعش و متحدینش نابود شوند ، و زنان و مردان کوبانی ، در نبرد روشنایی علیه سیاهی ، آزادی علیه بربریت و نسل کشی ، عدالت علیه سرکوب و بی حقوقی ، انسانیت علیه فاشیسم ؛ پیروز شوند.
کوبانی تا همین لحظه هم پیروز است . شهر کوچک کوبانی ، در مقابل داعش که ارتش دو کشور عراق و سوریه را در مدت کمی شکست داد و به مرز نابودی کشاند ، تانک و توپهای آنها را به غنیمت و هزاران ارتشی را به اسارت گرفت ، بیش از بیست روز است مقاومت می کند ، و ضربات سنگینی به داعش زده است.
کوبانی اگر سقوط هم بکند؛ در تاریخ سربلند و پیروز است . کوبانی به کردستان ، به منطقه ، به جهان نشان داد ، که چه قدرت عظیمی در مبارزه و مقاومت مردم متحد و مصمم هست.
کوبانی افسانه شد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر