Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

جام زهر از این بهتر نمیشود.جام زهر از این بهتر نمیشود.
توافق هسته ای گامی برای شکست نهایی و هموارشدن راه سرنگونی و یا گامی برای پیروزی آیا شکافهای داخلی و بحرانهای داخلی بر سر رهبری باعث عقبنشینی رژیم در مزاکرات هسته ای شده است؟
این روزها خبرهای ضد و نقیضی به گوش میرسد که رژیم در داخل دچار یک بحران بزرگ شده است و رژیم برای اینکه افکار عمومی را فریب بدهد و مردم از وجود شکافها و بحرانها و نارضایتیهای داخلی و بحرانهای سیاسی داخلی بی خبر باشند در این مزاکرات جام زهر را سر کشید.

این را در نظر داشته باشید که زمانی خمینی جام زهر را سر کشید که نارضایتهای داخلی به اوج خود رسیده بود و از سوی دیگر نیروهای رژیم در جنگ 8 ساله به طور کلی فرسوده شده بودند و دیگر توان دفاعی را نداشتند که خمینی مجبور شد که قطعنامه 598 را امضا کند و چند سال بعد خمینی بیمار شد و مرد.
در حال حاضر نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی داخلی در ایران به اوج خودش رسیده است فقر به حدی است که دیگر زندگی بر مردم تنگ تر شده است و انفجار اجتماعی و شورش مردمی هر لحظه ممکن است و نارضایتیها به مرز انفجار رسیده است و رژیم به آسانی دست به عقبنشینی نمیزند در ماه گذشته جنتی در نمازجمعه بازار گفته بودند که چه میشه اگر مرد بجای 3 وعده غذا یک وعده غذا بخورند این به ما میگوید رژیم از ترس سرنگونی جام زهر را سر کشیده به خیال سردمداران رژیم شاید نظام ولایت فقیه از بحرانهای بین الملل و داخلی نجات پیدا کند و برای چند سالی دیگر عمر ننگین این نظام آدمکش ادامه حیات پیدا کند.
توافق هسته ای بر این اساس شده است که سازمان ملل باید اجازه داشته باشند که تمامی مراکز اتمی و سایتهای اتمی ایران را مستقبم زیر نظر داشته باشد و همه مراکز اتمی ایران را همیشه مورد تفتیش قرار بگیرد توسط بازرسان سازمان ملل.
رژیم ایران باید بطور شفاف تمامی اطلاعات مربوط به مراکز اتمی خود را در اختیار سازمان ملل قرار بدهد.
که قرار است در طول 3 ماه آینده ایران به طور دقیق و شفاف عمل کند و اطلاعات لازم و مهم را در اختیار بازرسان سازمان ملل قرار بدهد بغیر این تحریمها برداشته نمیشود و توافق لغو میشود و البته این توافق که رژیم ایران میخواهد بعنوان پیروزی به مردم نشانبدهد شکستی مفتضح میباشد برای رژیم ایران و بازنده ای اصلی رژیم ایران میباشد در این توافق که شکستی بزرگ خورده است.

البته چیزهای که در داخل ایران و توسط رژیم ایران انجام میگیرد در ایران تنها مسئله ای اتمی نیست مسئله ی مهم مسئله ی حقوق بشر است.
مسئله ی سرکوب آزادی است و دخالت در امور خصوصی مردم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر