Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

ارسال زنان اطلاعاتی به خارج از کشور توسط وزارات اطلاعات و تهیه نمودن مدارک جعملی برای اینکه به آسانی بتوانند علیه مخالفین مدارک جعملی را همچون ابزاری علیه مخالفین به کار به برند


ارسال زنان اطلاعاتی به خارج از کشور توسط وزارات اطلاعات و تهیه نمودن مدارک جعملی برای اینکه به آسانی بتوانند علیه مخالفین مدارک جعملی را همچون ابزاری علیه مخالفین به کار به برند


وزارت اطلاعات در چند ساله گذشته تعدادی از مزدوران خود را وارد کشورهای اروپایی نموده است تا برای نفوذ در داخل کلیساها در باره ی ایرانیانی که دین خود را عوض میکنند دست به جاسوسی بزنند که نکند ایرانیان دست به تبلیغات علیه نظام باد آوردی اسلامی بزنند و این تعدادی که از سوی وزارت اطلاعات به اروپا ارسال شده اند خود را پیروان مهدی خیالی و این اشخاص اینطوری اموزش دیده اند که هم پیرو مهدی خیالی و هم پیرو عیسی مسیح خودرا معرفی میکنند که بر این خیال باطل پیشمیروند که مهدی آخر زمان خیالی که وجود خارجی ندارد می آید و عیسی مسیح پشت سر مهدی خیالی می آید وو یعنی خیال پشت سر خیال می آید.
یک چیز دیگر هرکدام از ماموران زن وزارت اطلاعات به اروپا اعزام میشوند پیش از اینکه به اروپا اعزام بشوند در یکی از روزنامه های دولتی چیزهای سرهمبندی میکنند برای آن دسته از خانمهای جاسوس عضو وزارت اطلاعات که به خارج از کشور اعزام میشوند و طبق همان نوشتها مدارک جعلی برای زنان جاسوس عضو وزارت اطلاعات که به خارج از کشور اعزام میشوند توسط وزارت اطلاعات صادر میشود.
روزی یکی بعنوان کارشناس ارشد و دیگری با مدارک جعلی متخصص و دارو شناس و دیگری تحت نام مدیر و مدارس زنان و دختران هوشمند و دیگری بعنوان روانشناس قلابی به خارج اعزام میکنند.
و طبق معمول این زنان اطلاعاتی توسط سفارتخانه های رژیم در این کشورها کمکهای دریافت میکنند و به آسانی به صفوف و درداخل نشست مخالفین شرکت میکنند و از افراد سیاسی و مخالفین رژیم در این کشورها عکس برداری میکنند و به آسانی دست به جمع آوری اطلاعات میزنند.
این هم مدرک کافی در زیر بر روی این لینک
http://www.gazette.ir/Detail.asp…
این هم لینک مزدور همراه با عکسی همان مزدور
http://www.mojtamehooshmand.blogfa.com/9302.aspx
متاسفانه این موارد در کشور آلمان خیلی زیاد شده است و در روزهای آینده منتظر انتشار مدارک مهم در باره این جاسوسانی که وارد کشور آلمان میشوند.
در زیر مشخصات شخصی دیگر می آید و درباره اش داریم تحقیق میکنیم
http://thesis.ui.ac.ir/abstracts/sci/fifteen275.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر