Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

به این زودی اتفاقاتی مهم و حیاتی در خاورمیانه روی خواهند داد و کردها باید محتد تر و مصممتر و اتحاد خود را مستحکمتر کنند و نیروی واکنش سریع تشکیل بدهند برای رویارویی با وضعیتی که در آینده بوجود خواهند آمدبه این زودی اتفاقاتی مهم و حیاتی در خاورمیانه روی خواهند داد و کردها باید محتد تر و مصممتر و اتحاد خود را مستحکمتر کنند و نیروی واکنش سریع تشکیل بدهند برای رویارویی با وضعیتی که در آینده بوجود خواهند آمد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر