Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

تفکر بیمار جامعه ی بیمار زندگی بیمار دولتهای بیمار آموزش و پرورش بیمار پدران و مادران بیمار در خاورمیانه


تفکر بیمار جامعه ی بیمار زندگی بیمار دولتهای بیمار آموزش و پرورش بیمار پدران و مادران بیمار در خاورمیانه
افکار کج رفتار کج و گفتار کج شده خوراک مردم خاورمیانه وو زندگی توام با دروغ و خودفریبی زیر نام دین و مذهب و با امید به دریافت 72 دختر باکره برای مردان و برای زنان هم پسران خوش تیپ با آلتی کلفت و دراز 36 سانتیمتری و خستگی ناپذیر در مورد سکس در بهشت.
مردان بهشتی شب و روز سکس میکنند بدون اینکه حتی یک دقیقه استراحت کنند و یا خسته بشوند آلت تناسلی مردان بهشتی میان 35 تا 50 سانتیمتر میباشد... خیال باطل برای فریب دختران بدبخت نادان بنام چیزی خیالی تحت نام بهشت.
مردان هم باید منتظر دختران باکره باشند که آنها برای هر یک مرد 72 دختر باکره در نظر گرفته اند خیال باطل بهشتی خیالی آیا به نظر شما این یک نوع بیماری روانی نیست؟
یکی دیگر با سوار خرش به دیدار خدا میرود عبادت استحار شدن.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر