Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

دیدار فاتح یلدیز سفیر ترکیه در بغدد با مزدور خامنه ی حیدر العبادی در روزهای گذشته در باره ملت کرد.


 دیدار فاتح یلدیز سفیر ترکیه در بغدد با مزدور خامنه ی حیدر العبادی در روزهای گذشته در باره ملت کرد.
با سپاس ار دوست عزیزمان صدیقی عزیز ارسلنی هاذه خبر مهم.


در اولین دیدار حیدر عبادی با سفیر ترکیه در بغداد در باره چگونگی رفتار مشابه صدام حسین با کردها بحث شده بود که حیر عبادی در جواب به سفیر ترکیه گفته است زمان فرق میکند کردها در حال حاضر کردهای سالهای 80 و 90 نیستند امروز دارای نیروی نظامی هستند و سلاحهای مهمی در دست دارند و اگر ما رفتار مشابه صدام با کردها بکنیم فکر نمیکنم پیروز بشویم.
فاتح یلدیز سفیر ترکیه گفته است ما هر نوع سلاحی که شما بخواهید در اختیارتان میگذاریم فقط شما به کردها حمله کنید و حیدر عبادی در جواب گفته است ازسوی دولت ایران چنین پیشنهادی به ما شده است و قاسم سلیمانی در حال حاضر دارد حشد شعبی را سازماندهی میکنند برای عملیات علیه کردها و 10 هزار  نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حال حاضر دوشا دوش  حشد الشعبی  منتظر ورود به کرکوکو هستند و ما هم به حشد شعبی دستور داده ایم تا پیش از 15 اکتبر شهر کرکوک را آزاد کنند و تصرف کنند. اما ما باید آنچه زیر به زیر انجام میدهیم در میدیاها و وسائل اعلامی خود را صلح جو و هر نوع آمادگی برای جنگ رارد کنیم تا کردها غافل گیر کنیم.
فاتح یلدیز سفیر ترکیه در ادامه حرفهای خود گفته است خیلی خوب است ما هم از راه مرز زمینی ایران تعدادی دوشکا و سلاح سنگین برای ترکمانهای دوزخورماتو ارسال نموده ایم و شما خودتان از این با خبر هستید و ما باید هر طوری که شده مانع درست شدن دولتی کردی بشویم ما و اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با جدیت تمام در این باره با خیلی از سیاستمداران دنیا در رایزنی هستند ولی مشکلی که اینجا وجود دارد سلاحهای سنگینی است که در دست کردها قرار گرفته است و مشکل دوم آمریکا میباشد که به طور جدی از کردها حمایت میکند.
حیدر عبادی مزدور خامنه ای هم میگوید ما در سالهای گذشته آمریکا را از عراق بیرون کردیم و ما در حال حاضر کشوری مستقل هستیم و میتوانیم به راحاتی به آمریکاهیا نه بگویم بلی اینجا این دو مشکل برای ما ایجاد شده است و اگر کردها دارای سلاح سنگین نبودند  و از سوی آمریکا حمایت نمیشدند  حشد شعبی کردها را در روز اول اعلام همه پرسی نابود میکرد .
حالا ما   همه با هم باید همه راها را در پیش بیگیریم برای تضعیف موقعیت کردها  و سرکوب گروه های مسلح کرد و زندانی نمودن رهبرانشان تا دیگر توان از نو سازماندهی خود را نداشته باشند و هر چند دیر است اما اگر ما این 3 و 4 کشور با هم متحد بشویم باور کنید هیچ قدرتی نمیتواند حریف ما بشود.
و من نامه علی خامنه ی رهبر ایران دریافت نمودم و داریم برنامه ریزی میکنیم که طوری به کرکوک حمله کنیم در نهایت کردها از این راه سواستفاده نکنند که ما دست به کشتار مردم زده ایم.
فاتح یلدیز سفیر رژیم ترکیه بلی حرف ما هم همین است بعد از تصرف کرکوک باید این شهر خالی بشود از کردها و تنها و تنها ترکمانها و عربها و آسوریها در این شهر باقی بمانند و باید ما زبان نرم در وسائل اعلامی اعلام کنیم و سعی کنیم اگر از راه نظامی پیروز نشدیم از راه های دیگر وارد بشویم با خرج کردن پول و مال همه چیز میشود کرد ما اشراف خوبی بر روی سایکولوژی کردها داریم  دولت ترکیه در طول تاریخ توانسته است کردهای مخالف را به دست کردهای وابسته به دولت بکشیم  اما متاسفانه امروز سایتهای زیادی بر روی انیترنت خیلی از کردها در خارج از کشور و در داخل و هماهنگ میکنند و مانع کارهای ما میشوند و ما باید با هماهنگی با هم ما ایران و شما بر روی کشورهای اروپایی و آمریکا و در هر جای که کرد در آنجا هستش فشار وارد کنیم که مانع فعالیتهای اینترنتی کردها در این کشورها بشویم متاسفانه هر گاه گوگل را باز میکنیم و خبری را جستجو میکنیم پر از اهانتهای هولناک هستش علیه رهبران ما بخصوص شخص شما و شخصیتهای ایرانی و شخص رئیس جمهوری کشورمان.
حیدر عبادی ما در این رابطه  از کانالهای گوناگون با دولتهای اسکاندیناوی و آلمان و کشورهای اروپای در تماس هستیم در این رابطه و دولت ایران نیز با جدیت با این اشخاص برخورد میکند در این کشورها از راه های گوناگون و کانالهای گوناگون با کشورهای اروپای در تماس هشتند دیپلماتهای ایرانی.
حالا مشکل اصلی ما چه کسی و چه شخصی بر روی اینترنت چی مینویسد نیست مشکل اصلی ما سرکوب نیروهای مسلح کرد است و این کار باید ما این 4 کشور با هم هماهنگ باشیم برای این کار و حشد شعبی نیاز به سلاحهای مدرن و کارآماد دارد برای یک حمله سریع و کوتاه برای تصرف کرکوک حالا ما داریم در حال مظالعه هستیم که چگونه در خلال 24 ساعات بتوانیم کرکوک را تصرف کنیم این کار بدون هماهنگی و همکاری ترکیه و ایران و سوریه میسر نیست و در این رابطه ایران گام عملی برداشته است و جنرال قاسم سلیمانی خود شخصا عملیاتها را رهبری میکنند و شما باید با ما هماهنگ باشید و از ناحیه مرزی خودتان به کردها حمله کنید.
فاتح یلدیز سفیر رژیم ترکیه در جواب به حیدر عبادی میگوید ما با روسها در این رابطه گفتگو نمودیم و دولت روسیه مخالف این عمل بود که ما دست به چنین کاری بزنیم و از سوی دیگر آمریکا این اجازه به ما نمیدهد که دست به چنین عملیاتی بزنیم لاکن چون خطر وجود دارد ما تنها از پشت جبهه به شما کمک میکنیم سلاح و مهمات به حشد شعبی میرسانیم در حال حاضر نیروهای حشد شعبی نیاز به سلاح دارند ما بهشون سلاح میدیم زود برن کرکوک را آزاد کنند.
و در خصوص دشمنی آمریکایها با ما در حال حاضر رئیس جمهور کشورمان چندین بار به آمریکا سفر نمودند بدون جواب مثبت باز گشتند و در حال حاضر آمریکایها سلاحهای کشنده در اختیار کردها قرار میدهد و این دشمنی آشکار میباشد با ما و در حال حاضر رئیس جمهور آمریکا در نظر دارند سپاه پاسداران دولت ایران را در لیست تروریستی قرار بدهد و این کار برای ما عواقب خوبی ندارد و در اینجا دست ایران در عراق بسته میشود و هر چی که باشد آمریکا عراق را آزاد نموده و طبق قوانین بین المللی میتواند در این کشور دخالت کند و این کار برای ما عواقب خوبی ندارد اینجا کردها بعنوان همپیمان خود ناممیبرند و کردها دشمن ما و شما هستند.
حیدر عبادی مزدور خامنه ی نه آمریکا در عراق هیچ نقشی دیگر ندارد ما سراحتا بهشون گفته ایم و به همین سبب آقای اوباما نیروهای آمریکایی را از عراق بیرون کردو آمریکا دیگر هیچ دخالتی در عراق نمیتواند داشته باشد تنها به ما کمک میکنند برای مبارزه با داعش بعد از اتمام داعش آمریکایها اینجا کاری ندارند و باید این کشور را ترک کنند.
فاتح یلدیز سفیر ترکیه در جواب اینکار خیلی عالی است پس میا میتوانیم به راحتی کردها را سرکوب کنیم از نظر ما کردها شده اند یک نوع بیماری سرطان در منطقه و باید داروی پیدا کنیم برای ریشه کن نمودن این بیماری و این داروی هماهنگی ایران ترکیه عراق و سوریه میباشد ما در سال 2015 خیلی از کردها را قتلعام نمودیم کسی صداش در نمیاد چون زیر کنترل خودمان بود و همه را با خاک یکسان کردیم تمامی اعضای پی کاکا که به شهرها وارد شده بودند کشتیم  من بر این باورم میتوانیم آن دسته از کردهای که مشکل ساز هستند همچون سال 2015 نابود کنیم و خوابی که در سر دارند به گور به بریم.
فاتح یلدیز سفیر رژیم منفور ترکیه در ادامه حرفهایش میگوید تعدادی از نیروهای اطلاعاتی ما در حال حاضر در دوزخورماتو هستند و دارند ترکمانهای این شهر را سازماندهی میکنند و در داخل کرکوک نیز چند مامور از نیروهای امنیتی ما دارند کار میکنند اما با وجود عناصر حزب کارگران کردستان در داخل شهر کرکوک مانع میشوند و نیروهای امنیتی ما  از ترس فعلا نمیتوانند کاری بکنند که کشف بشوند و حزب کارگران کردستان آنها را دستگیر کنند برای موج تبلیغاتی علیه ما به کارشان به برند بنابر این آنها در داخل شهر کرکوک منتظر آمدن حشد شعبی هستند. 
و حیدر عبادی در جواب میگوید این خیلی مفید است و نوری مالکی نیز دارند از راه مرزی کوت و عماره سلاحهای ایرانی را به داخل عراق منتقل میکنند برای نبرد نهایی و تصرف شهر کرکوک و من دستور آمادباش داده ام که این آمادباش ادامه دارد و قرار است در چند ساعات دیگر شهر کرکوک تصرف کنند نیروهای ما و ما تنها با تصرف شهر  کرکوک بس نمیکنیم بلکه باید اربیل و سلمیانیه نیز تصرف کنیم و این را در دستور کار خودمان قرار داده ایم  سپس باید نیروهای ما و ارتش عراق در سرتاسر کشور حضور داشته باشند و در آن زمان ما با دولت شما هماهنگ میکنیم و برای نابودی حزب کارگران کردستان و بیرون راندن آنها از کوه قندیل دست به یک عملیات مشترک میزنیم و من با اردوغان به تلفن این را مطرح نموده ام ایشان خیلی خوشحال شدند از طرح بنده.
فاتح یلدیز سفیر رژیم ترکیه در بغداد گفتند بلی ما هم همین میخواهیم و هرچی ما متحد تر باشیم بهتر میتوانیم کرده را سرکوب کنیم و در عملیات مشترک میتوانیم خلال 3 الی 5 ساعات کردها را نابود کنیم و بعدا کم کم به مرور زمان میتوانیم از شر کردها برای همیشه راحات بشویم  ما بمب شیمیایی در دست داریم و بر برابر حزب  پی کی کی به کار بردیم کس نفس نکشید بگوید چرا چنین کردین  و صدام حسین شهر حلبچه را نابود کرد تا زمانیکه با آمریکا درگیر نشد کس در باره این واقعه حرفی به میان نیاورد  و اگر ما هم متحد بوشیم چنین بر سر کردها خواهیم آورد.
حیدر عبادی مزدور خامنه ای هم گفتند بلی این راه درستی است اما نیروهای ما در حال حاضر دارای چنین توانی نیستند این زمان میخواهد که ما دست به چنین کاری بزنیم .
از رئیس جمهوری ترکیه برای حمایتهایش از دولت عراق تشکر میکنم ما پیروزیم 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر