Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ آبان ۴, پنجشنبه

مردم بصره و خیلی از مناطق عراق دارند از گرسنگی و بی آبی و عدم وجود آب سالم آشامیدن میمیرند حیدر عبادی رفته تمامی چاه نفت های عراق را حراج نموده است.


مردم بصره و خیلی از مناطق عراق دارند از گرسنگی و بی آبی و عدم وجود آب سالم آشامیدن میمیرند  حیدر عبادی رفته تمامی چاه نفت های عراق را حراج نموده است.
در آینده ای نزدیک اسم شرکتهای که زود به عراق آمده اند برای چپاول اموال مردم عراق به درخواست حیدرعبادی افشا خواهیم نمود که شرکت بریتش و توتال فرانسه و چندین شرکت نفتی آمریکا و اروپایی در این پروژه شرکت نموده اند.
چیزهای که قبلا در ایران افتاق افتاد این بار به راهنمایی سران رژیم ایران  در عراق اتفاق افتاده است پیش از اینکه دولت عراق به کردها حمله کند با چندین شرکت نفتی قرار داد بسته است  طبق اطلاعاتی که توسط خود عراقیها بدستمان رسیده و ما هم بخاطر امنیت جانی این افراد نام آنها را فاش نمیکنیم. آمده است قرار داد نفت و گاز  حیدر عبادی با شرکتهای خارجی  به این شرح  بوده است شرکتهای خارجی به مدت 5 سال 95% در آمد نفتی  گاز  این کشور را به جیب این شرکتها میرود که 5%  در صد درآمد نفت و گاز  عراق به دولت عراق باز میگردد به شرطی که صاحبان این شرکتها بر سیاستمداران کشورشان فشار وارد کنند که از کردها دفاع نکنند بر کشور عراق فشاروارد نکنند. دقیقا در ایران بارها این اتفاق افتاده است هر وقت کشورهای اروپایی و آمریکایی بر رژیم ایران فشار وارد نموده اند ایران شرکتهای نفتی و گازی کشور را مجانی در اختیار شرکتهای نفت و گاز این کشورها قرار داده اسنت به شرطی که از سرنگونی رژیم ایران جلوگیری به عمل بیاورند این کاریکه از سوی حیدر عبادی صورت گرفته است و اموال مردم ستمدیده ی عراق را حراج نموده است از اربابش خامنه ای دستور گرفته است برای حراج اموال مردم عراق.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر