Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ مهر ۳۰, یکشنبه

سفر حیدر عبادی به سعودیه همزمان سفر مقتدا صدر به اردن برای چدف هدف معین میباشدسفر حیدر عبادی به سعودیه همزمان سفر مقتدا صدر به اردن برای چدف هدف معین میباشد
یکم برای بدست آوردن مشروعیت سرکوب کردها  و هدف دوم برای ماس مالی کردن قتلعام عربهای سنی عراقی میباشد که بدست نیروهای مالکی صورت گرفته است و در ضمن همچنین توسط شبه نظامیان حشد شعبی جنایتهای همولناکی علیه سنیهای عرب عراقی صورت گرفته است میباشد
سفر حدر عبادی شیعه به عربستان سعودی و همزمان سفر مقتدا صدر به اردن پیامی میرساند که این بازی توسط رژیم آخوندی به راه افتاده است که برای سرکوب و آرام کردن سنیهای سرکوب شده در عراق متحدانی برای خود جمع و جور کنند و از سوی دیگر به آسانی کردها را سرکوب کنند این سفرها باید دست کم گرفته نشوند و باید دیپلماتهای کرد نیز در این رابطه هوسشان خیلی جمع کنند در چند روز پیش قاسم سلیمانی و حاج عباسی در این رابطه با حیدر عبادی و مسئولین عراقی نشست داشته اند و رژیم ایران در حال حاضر زیر منگنه ایالات متحده قرار گرفته است و عراق نباید متظر ایران باشد بهش کمک کند باید عراق دست کمک بسوی دولتهای منطقه به فرمان خامنه ی دراز کند و سعی کنند روابط ایران با این کشور ها نیز خوب کند دولت عراق به نمایندگی ایران دارد عمل میکند و این در آینده روشن خواهند شد بیشتر این تحرکات برای سرکوب و بدست آوردن مشروعیت
کشتار کردها میباشد و فریب آمریکایها و و هدف دوم دولت عراق این است تا صداهای که در باره جنایتهای هولناک دولت مالکی و حیدر عبادی علیه سنیهای عراق در کار است دولت عراق با طرح دوستی با کشورهای همچون سعودیه و اردن در صدد هستند این صدا را خفه کنند و مسائل قتلعام سنیهای عراقی و جنایت شبه نظامیان حشد شعبی علیه سنیها را ماس مالی کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر