Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

ما به قیام سرتاسری ملتهای عزیز ایرانی برای سرنگونی رژیم خونآشام جنون اسلامی و رسیدن به آزادی و دموکراسی درود میفرستیم به ملتهای عزیز ایرانی آزادی و دموکراسی حق شماست و هیچ کسی این حق را ندارد آزادی شما را سلب کندما به قیام سرتاسری ملتهای عزیز ایرانی برای سرنگونی رژیم خونآشام جنون اسلامی و رسیدن به آزادی و دموکراسی درود میفرستیم به ملتهای عزیز ایرانی آزادی و دموکراسی حق شماست و هیچ کسی این حق را ندارد آزادی شما را سلب کند

ما به قیام سرتاسری ملتهای عزیز ایرانی برای رسیدن به آزادی عدالت و دموکراسی درود میفرستیم و امیدواریم ملتهای عزیز ایرانی از چنگال این جانوران عمامه به سر و آدمکشان اسلامی رهایی یابند و به آنچه میخواهند دست یابند کشور ایران کشوری فقیر نیست این حاکمان احمق هستند که این کشور غنی را به چنین روزی انداخته اند بگذارید شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری آخوندی در خیابانهای شهرهای ایران  پیکر جاهلان و جلادان را به لرزه در آورد هر چی زودتر این غارتگران  دشمن ایران و ایرانی را از این سرزمین اخراج کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر