Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

چرا مردم میگویند حکومت دروغ؟ تسنیم خبرگزاری سپاە در گزارشی تلاش کردە بازار تھران را امن نشان بدھد، در حالیکە درختان و پوشش مردم در عکس نشان میدھد این تصویر از اوایل بھار است!

چرا مردم میگویند حکومت دروغ؟ تسنیم خبرگزاری سپاە در گزارشی تلاش کردە بازار تھران را امن نشان بدھد، در حالیکە درختان و پوشش مردم در عکس نشان میدھد این تصویر از اوایل بھار است!
از سوی دیگر
زندانی کردن مردم یک روستا، توسط حکومت
 شرکت کرمیت استان فارس کە غیرمستقیم وابستە بە سپاە است، از سی نفر از مردم فقیر یک روستا شکایت کرده، همه را زندانی کردند و برای آزادیشان وثیقەهای پانصد تومانی صادرشده است.🔹 علت شکایت این شرکت این است که مردم از شدت فقر و نداری و بیکاریِ بالای ھشتاد درصد این روستا، سنگهای کرمیت را ازدامنه کوهها جمع میکردند و میفروختند.

🔹 یکی از معلمان درباره صحت این خبر می گوید :
خبر کاملا موثق هست. روستای خواجه جمالی از شهرستان نی ریز سالهاست که دارن سرمایه این روستا را چپاول می کنند بدون اینکه درصدی به عمران و آبادی این روستا اختصاص بدهند. حالا که مردم به مدد فضای مجازی از غارت و دزدی آنها با خبر شده اند دارند خودشون با زحمت و به خطر انداختن جونشون از دل کوه سنگ جمع می کنند و با قیمت ناچیز می فروشند شرکت کرومیت  قاضی دادگاه آباده طشک را اجیر کرده تا کارگران بی گناه و ناتوان را دستگیر  کردە و به جرم سرقت کروم  به چند ماه حبس وگذاشتن وثیقه پانصد میلیونی جریمه کنند. این خبر را تا می توانید منتشر کنید تا شاید جلوی این ظلم گرفته شود مابه قدرت فضای مجازی ایمان داریم فضایی که تعدادی از ویلاهای غصبی را پس گرفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر