Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

خوزستان کمبود آب ندارد. قرارداد ننگین خاتمی برای فروش آب شیرین خوزستان بە کویت کە ١٠ ھزار لیتر در ثانیە است و نیز اقدام سپاە برای صدور آب آشامیدنی مجانی بە عراق باید لغو شود.


خوزستان کمبود آب ندارد. قرارداد ننگین خاتمی برای فروش آب شیرین خوزستان بە کویت کە ١٠ ھزار لیتر در ثانیە است و نیز اقدام سپاە برای صدور آب آشامیدنی مجانی بە عراق باید لغو شود. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر