Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ خرداد ۲۴, پنجشنبه

امروز دو زن در ایران دستگیر شدند نسرین ستوده و لیلا میر غفاری، یکی وکیل دختران خیابان انقلاب و یکی دیگر دختر خیابان انقلاب که از دادگاه او را به اوین بردند. حکومت اسلامی آخرین دست و پا زدن را آغاز کرده، هیچ ترفند و وحشیگری دیگر نمیتواند حکومت در حال سقوط را نجات دهد.


امروز دو زن در ایران دستگیر شدند نسرین ستوده و لیلا میر غفاری، یکی وکیل دختران خیابان انقلاب و یکی دیگر دختر خیابان انقلاب که از دادگاه او را به اوین بردند. حکومت اسلامی آخرین دست و پا زدن را آغاز کرده، هیچ ترفند و وحشیگری دیگر نمیتواند حکومت در حال سقوط را نجات دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر