Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ خرداد ۲۴, پنجشنبه

سرود جمهوری جرثومه و جنون اسلامی ایران شد جمهوری جرثومه ی آخوندی به پا هم فقر میدهد و فحشا به ما ثراوات ما را میدهد به بیگانه ها مملکت شده ویرانگاه ... کارتون خوابی و فقر اعتیاد و فحشا و اعدام شکنجه زندان شده سهم ما در ایران جرثومه ها...سرود جمهوری جرثومه و جنون اسلامی ایران شد جمهوری جرثومه ی آخوندی به پا هم فقر میدهد و فحشا به ما ثراوات ما را میدهد به بیگانه ها مملکت شده ویرانگاه ... کارتون خوابی و فقر اعتیاد و فحشا و اعدام شکنجه زندان شده سهم ما در ایران جرثومه ها...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر