Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

در سال 1357 برابر با سال میلادی 1979 اولین ویروس خطرناک کشنده ای بنام خمینی وارد ایران شد و تعدادی کثیف مخ خراب را آموزش داد و در آن تاریخ تا به آمروز دارند گوشت و خون ملتهای ایرانی را میخورند این جانوران کثیفدر سال 1357 برابر با سال میلادی 1979 اولین ویروس خطرناک کشنده ای بنام خمینی وارد ایران شد  و تعدادی کثیف مخ خراب را آموزش داد و در آن تاریخ تا به آمروز دارند گوشت و خون ملتهای ایرانی را میخورند این جانوران کثیف 
یکی از دوستان در یک پیام نوشته بود ویروس کرونا دارد به سوی ایران سرازیر میشود و من هم در جواب گفتم دوست عزیز در طول 40 سال است که ویروس کرونا در ایران در حاکمیت میباشد آخوند نوعی ویروس 100 بار خطرناکتر از ویروس کرونا میباشد. من در ادامه پاسخ به دوستمان گفتن عزیزم برای اولین بار در سال 1357 برابر با 1979 اولین ویروس خطرناک و کشنده ای بنام خمینی وارد ایران شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر