Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ بهمن ۱۰, پنجشنبه

دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف۳


دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف۳
🔻 چهارشنبه نهم بهمن (۲۹ژانویه ۲۰۲۰) خانم مونیکا کروئه مازی، همسر رئیس‌جمهور آلبانی و ر‌ئیس جنبش سوسیالیست از اشرف۳ دیدار و با مریم رجوی، دیدار و گفتگو کرد.
🔻 مریم رجوی ضمن خیرمقدم به‌ خانم کروئه مازی و هیات همراه ایشان و با قدردانی از میهمان‌نوازی مردم آلبانی گفت: برای مجاهدین و مقاومت ایران مایه خوشوقتی است که از حمایت فراحزبی در آلبانی برخوردارند. امروز مردم ایران در یک نقطه‌عطف تاریخ خود قرار دارند. قیامهای آبان و دی یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران به‌ویژه جوانان و کانون‌های شورشی مصمم هستند به‌دیکتاتوری دینی با همه جناح‌های آن پایان دهند. آنها برای دستیابی به‌آزادی حاضر به‌پرداخت هر بهایی هستند و تردیدی نیست که ایران آزاد خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر