Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه

,بر قرای فضای امنیتی شدید در کردستان بعد از آزادی کوبانی توسط رژیم ایران.و ارسال و بیشتر مزدوران وزارت اطلاعات از شهرهای جنوبی مثل خرم آباد به شهر کرمانشاه وشهرهای دیگر کردنشین.


,بر قرای فضای امنیتی شدید در کردستان بعد از آزادی کوبانی توسط رژیم ایران.و ارسال  و  بیشتر مزدوران وزارت اطلاعات از شهرهای جنوبی مثل خرم آباد به شهر کرمانشاه وشهرهای دیگر کردنشین.
بر اساس اطلاعاتی که از داخل کشور بدستمان رسیده است  رژیم جنون خونخوار اسلامی  در کردستان فضای امنیتی ایجاد نموده است و تعدادی از مزدوران خود که همگی از خانواده ی شاه کرمیها میباشند به کرمانشاه اعزام نموده است برای کنترل مردم این شهر همراه با مزدوران محلی رژیم در کرمانشاه.


این افراد خیلی بد با مردم رفتار میکنند و برخورد خشنی دارند که هر روز جوانان را مورد اذیت و آزار قرار میدهند مزدوران اعزامی رژیم به شهر کرمانشاه و شهرهای دیگر کردنشین.
حسن روحانی رئیس جمهوری جنون اسلامی دستور داده است که  تمامی استانهای کردستان تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار بگیرند فضای امنیتی در کردستان ایجاد کنند.
حسن روحانی برای اینکه میان لرها و کردها تفرقه اندازی بکند تعدادی از لرهای مزدور را از خرم آباد به شهر کرمانشاه اعزام نموده است برای کنترل مردم شهر کرمانشاه همراه با مزدوران محلی رژیم شهر کرمانشاه در فاضی امنیتی شدیدی قرار گرفته است.
یک دوست که خود نیز به چشم خویش دیده است اشخشصی تازه وارد شهر کرمانشاه شده اند که میگویند از دانشگاه خرم آبادآمده ایم و  از  شهرهای جنوب ایران آمده اند تمامی خیابانهای شهر تحت کنترل میباشد.
یک دوست دیگری میگوید شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین و ایلام و دالاهو و شاه آباد و شهرهای دیگر تحت منترل شدید نیروهای امنیتی قرار دارد.
و سپاه پاسداران و بسیج و وزارت اطلاعات در حال آماده باشد هستند در سطح  این شهرهای کردنشین.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر