Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ خرداد ۱, جمعه

بر اساس رفتار مامورین رژیم و جاسوسان رژیم در خارج از کشور این اطلاعات به دست آمده است که در مدارس داخل ایران معلمان بسیجی انگشت میکنند تو کون بچه ها برای اینکه کودکان مدارس به خودشان وابسته بکنند که بهتر اطلاعات خصوصی خانوادهایشان برای بسیجیان معلم و دستگاه های اطلاعاتی به برند البته این رفتار در داخل بهزیستی و مهد کودکان داخل ایران انجام میگیر و در این رابطه ما فیلم در دست داریم که چگونه یک خانم مزدور رژیم ایران که اهل خرم آباد میباشد انگشت میکرد تو کون یک بچه 9 ساله در دو مدرسه در آلمان


بر اساس رفتار مامورین رژیم و جاسوسان رژیم در خارج از کشور این اطلاعات به دست آمده است که در مدارس داخل ایران معلمان بسیجی انگشت میکنند تو کون بچه ها برای اینکه کودکان مدارس به خودشان وابسته بکنند که بهتر اطلاعات خصوصی خانوادهایشان برای بسیجیان معلم و دستگاه های اطلاعاتی به برند البته این رفتار در داخل بهزیستی و مهد کودکان داخل ایران انجام میگیر و در این رابطه ما فیلم در دست داریم که چگونه یک خانم مزدور رژیم ایران که اهل خرم آباد میباشد انگشت میکرد تو کون یک بچه 9 ساله در دو مدرسه در آلمان


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر