Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

در حال حاضر برای خیلی از ایرانیان مخالف رژیم ایران مقیم آلمان روشن شده است که دستگاه های قضایی و امنیتی آلمان در برخورد با مزدوران و جاسوسان رژیم ایران در آلمان چشم پوشی میکنند.در حال حاضر برای خیلی از ایرانیان مخالف رژیم ایران
مقیم آلمان روشن شده است که دستگاه های قضایی و امنیتی آلمان در برخورد با مزدوران و جاسوسان رژیم ایران در آلمان چشم پوشی میکنند.

 و دلیل این چشم پوشی بر میگردد به قرارداد ملیاردی میان مرسیدس بنز آلمان و شرکتهای دیگر آلمآنی با رژیم ایران و  از سوی دیگر رژیم ایران به طور مستقیم دارد به نازیستهای آلمانی و یهودی ستیزان  کمک مالی میکند و در هر جایآلمان یک یهودی ستیز پیدا بشود مزدوران رژیم ایران خود را به آنجا میرسانند و با فرد بیمار روانی یهودی ستیز ارتباط برقرار میکنند.
و برای فرد بیمار روانی یهودی ستیز داستانهای خیالی در روزنامه های رژیم ایران میسازند.
مدارک و شواهد زیادی وجود دارد که چگونه اداره جوانان استانهای هسن به چند مزدور ایرانی دارند کمک میکنند  و این باید بیشتر دست به تحقیقات زده بشود در این رابطه تا بیشتر برای ایرانیان مخالف رژیم ایران مقیم آلمان بیشتر روشن بشود که در این کشور چه چیزهای میگذرد.
در چند روز آینده در نظر داریم برای زیر سئوال بردن اداره جوانان شهر همبرگ چند ویدئو متعلق به خانم جاسوس ایرانی که توسط دوربینهای مخفی گرفته شده است که چگونه انگشت میکند تو کونه بچه 9 ساله  هر چند در حال حاضر از ترس پدرش ان را انکار میکنند لاکن فیلم واضح این رفتار باید همگانی و عمومی بشود. بنده پول زیادی نداشتم اما به شهر فرانکفورت رفتم و 4 دستگاه کامیرای مخفی کوچک  را خریدم در مسیری که آن خانم در آنجا در تردد بود و با کودک برخورد میکردند جاسازی نمودم سپس روز بعد میرفتم کامیرا را برمیداشتم و فیلمها را در می آوردم و به نظر میرسد روزش است که این فیلمها را منتشر کنم. و برای انتشار این فیلمها اگر بر روی وب سایتهای عمومی امکان انتشارش وجود نداشته باشد بر روی وب سایتهای پورنوگرافی منتشر میشود  البته خودش نوعی پورنوگرافی میباشد که خانم جاسوس ایرانی با انگشت هر هفته دو الی 3 بار به کون بچه 9 ساله انگشت میکرده است و در سال گذشته به فکر تهیه نمودن کامیرای مخفی افتادم زمانیکه برای من روشن شد که در این ادارات نازیستهای بیمار روانی وجود دارند.
و در ضمن خیلی چیزهای مهم و حیاتی ظبط شده اند و در نظر دارم در ماه های آینده آن را عمومی کنم بیشتر برای زیر سئوال بردن این ادرات دروغین میباشد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر