Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ خرداد ۱, جمعه

بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا مسئله ی گزینه ای حمله ی نظامی را مطرح نمودند حال و احوال رهبری رژیم و سران رژیم ایران خیلی بد شده و به همین خاطر دارند دارو مصرف میکنند حال علی گدا را به بینید


بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا مسئله ی گزینه ای حمله ی نظامی را مطرح نمودند حال و احوال رهبری رژیم و سران رژیم ایران خیلی بد شده و به همین خاطر دارند دارو مصرف میکنند حال علی گدا را به بینید.
وقتکه تاریخ مصرف رژیم ایران برای غربیها به پایان برسد مثل باد برش میدارند و سرنگونش میکنند هنوز غربیها به رژیم پلید آخوندی نیاز دارند چرا چون نمایندگان این رژیم در هر سفری که به خارج میکنند و در هر دیداری که با سیاستمداران خارجی دارند جیب سیاستمداران غربی پر از دلار میکند در حالیکه در د اخل ایران ملت زیر کارتون در داخل خیابانها میخوابند. من بر این باورم غرب تاریخی که برای رژیم ایران تعین نموده است هنوز به پایان نرسیده است و هر وقت تاریخ مصرف رژیم ایران برای غربیها به پایان برسد آن زمان غرب در یک رفتار 180 درجه ای ریشه ای رژیم از بیخ درخواهند آورد و در جواب به ماکتهای سپاه باور کنید دارای هیچ قدرتی نیستند سپاه اگر آمریکا بخواهد یک شبانه روز رژیم را نابود میکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر