Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ خرداد ۶, چهارشنبه

تمامی آرشیو دستگاه امنیتی ترکیه و دستگاه وزارت اطلاعات رژیم ایران در قبال کردها بخصوص حزب کارگران کردستان و احزاب دیگر در دست میباشند آنچه عیان است نیازی به اشاره ندارد حالا شما در اینجا خود را شاید عضو حزب دموکرات کردستان ایران معرفی کنید لاکن چیزهای که شما بیان میکنید دقیقا مخالف نظرات رهبری حزب میباشد خیلی چیزها در دست میباشد در باره احزاب ما متاسفانه هنوز ما یاد نگرفته ایم که جگونه از یکدیگر انتقاد کنیم و دامن زدن به جنگ برادر کشی در خانه مزدوری و خودفروشی قرار میگیرد و آقای جمیل بایک یک شخصیت شناخته شده میباشند و دولت و دستگاه امنیت رژیم ترکیه خیلی توطئه علیه این فرد مبارز به راه انداختند لاکن به هیچ جا نرسیدند و متاسفانه خیلی احزاب شرق کردستان نتوانستند ادبیات اعضای خود را انسانوار و ریزبین به بار بیاورند بلکه ادبیات افراد را هیچ و پوچ به بار آوردند و بدون مدرک بدون دلیل تهمت میزنند این در خانه آن قرار میگیرد که در بالا آمده است. در قبال دولت کردستان تا مسعود بارزانی و جلال پالبانی در کردستان باشند مگر در خواب دولت کردی به به بینیم تمامی مشکلاتی که در کردستان درست میشود بیشتر برای این کار انجام میشود که افکار عمومی وارونه بروند و به فکر دولت کردی نباشند و آقایان دروغگو زیر سئوال برده نشوند و دیگری را متهم کنند که از ایجاد دولت کردی جلوگیری میکنند لاکن حقیقت چیزی دیگر است.


تمامی آرشیو دستگاه امنیتی ترکیه و دستگاه  وزارت اطلاعات رژیم ایران  در قبال کردها 


بخصوص حزب کارگران کردستان و احزاب دیگر  در دست میباشند آنچه عیان است نیازی به اشاره ندارد حالا شما در اینجا خود را شاید عضو حزب دموکرات کردستان ایران معرفی کنید لاکن چیزهای که شما بیان میکنید دقیقا مخالف نظرات رهبری حزب میباشد خیلی چیزها در دست میباشد در باره احزاب ما متاسفانه هنوز ما یاد نگرفته ایم که چگونه از یکدیگر انتقاد کنیم و دامن زدن به جنگ برادر کشی در خانه مزدوری و خودفروشی قرار میگیرد و آقای جمیل بایک یک شخصیت شناخته شده میباشند و دولت و دستگاه امنیت رژیم ترکیه خیلی توطئه علیه این فرد مبارز به راه انداختند لاکن به هیچ جا نرسیدند  و متاسفانه خیلی احزاب شرق کردستان نتوانستند  ادبیات اعضای خود را انسانوار و ریزبین به بار بیاورند بلکه ادبیات افراد را هیچ و پوچ به بار آوردند و بدون مدرک بدون دلیل تهمت میزنند این در خانه آن قرار میگیرد که در بالا آمده است. در قبال دولت کردستان تا مسعود بارزانی و جلال پالبانی در کردستان باشند مگر در خواب دولت کردی به به بینیم تمامی مشکلاتی که در کردستان درست میشود بیشتر برای این کار انجام میشود که افکار عمومی وارونه بروند و به فکر دولت کردی نباشند و آقایان دروغگو زیر سئوال برده نشوند و دیگری را متهم کنند که از ایجاد دولت کردی جلوگیری میکنند لاکن حقیقت چیزی دیگر است.
در این رابطه که خیلیها ادعای این میکنند که حزب کارگران کردستان مرتکب اشتباهاتی شده است به شما ساده لوحان بگویم حزب دموکرات کردستان ایران 100 برابر آنها اشتباهات دارد و احزاب دیگر همینطور دست بردارید از دروغگویی و خودفروشی برای دشمنان ملت کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر