Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ خرداد ۱, جمعه

مورخ 20 مه 2015 بازی شما در آلمان میان ساعت 12 و 30 تا 14و 30 دقیقه بعد از ظهر رکورد شده و مطمئن باشید در طول زمان کوتاهیی که شما شاید موفق بشوید لاکن مرگت حمتیست روزهای آینده سرنوشت شما رقم خواهند زد مطمئن باشید گلوله ای با السم شما قید شده است . به شماهای احمق اعلام میکنم تصاویر شما همراه با فیلم ظبط شده توسط دروبین مخفی که کار گذاشته بودیم و به این زودی در دست رس عموم قرار خواهند گرفت اما زمانیکه شما به درک واصل نمودم. بازی با زندگی بمثابه بازی مرگ و زندگیستمورخ 20 مه 2015 بازی شما در آلمان میان ساعت 12 و 30 تا 14و 30 دقیقه بعد از ظهر رکورد شده و مطمئن باشید در طول زمان کوتاهیی که شما شاید موفق بشوید لاکن مرگت حمتیست روزهای آینده سرنوشت شما رقم خواهند زد مطمئن باشید گلوله ای با السم شما قید شده است . به شماهای احمق اعلام میکنم تصاویر شما همراه با فیلم ظبط شده توسط دروبین مخفی که کار گذاشته بودیم و به این زودی در دست رس عموم قرار خواهند گرفت اما زمانیکه شما به درک واصل نمودم. بازی با زندگی بمثابه بازی مرگ و زندگیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر