Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ بهمن ۱۱, یکشنبه

صادق خلخالی قاتل مردم کردستان در یک نامه برای خمینی نوشته است و به این زودی منتشر میشود به وضوح توضیح داده است که اگر نیروهای قیاده موقت بارزانی نبودند هرگز نمیتوانست نه وارد مریوان بشود و نه به سردشت دست رسی پیدا کند .صادق خلخالی قاتل مردم کردستان در یک نامه برای خمینی نوشته است و به این زودی منتشر میشود به وضوح توضیح داده است که اگر نیروهای قیاده موقت بارزانی نبودند هرگز نمیتوانست نه وارد مریوان بشوند و نه به سردشت دست رسی پیدا کنند .
در آن نامه صادق خلخالی مینویسد برای خمینی و تعریف  میکند.
اگر نیروهای بارزانی نبودند ورود بنده به داخل شهر مریوان محال بود و خیلی از اشرار و دشمنان مردم ایران و اسلام فرار میکردند  اما چون نیروهای بارزانی تجربیاتی در این زمینه داشتند و دوران چریکی را سپری نموده بودند و با زبان مردم محلی آشنایی داشتند به آسانی افراد دشمن را شناسایی میکردند و آدرس و محل آنها به ما نشان میداداند و ما هم میرفتیم آنها را دستگیر و محاکمه میکردیم و تیربارانشون میکردیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر