Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ بهمن ۱۱, یکشنبه

منتظر اسناد سواواک در باره همکاری ملا مصطفی بازرانی در به قتل رساندند سلیمان معینی و اسماعیل شریفزاده
منتظر اسناد ساواک شاه ایران  در باره همکاری ملا مصطفی بازرانی در به قتل رساندند سلیمان معینی و اسماعیل شریفزاده 
ساواک در این اسناد سلیمان معینی و اسماعیل شریفزاده را خطری  بزرگ برای امنیت رژیم شاه نامبرده است و شهادت این دو مرد بزرگ پیروزی و رفع خطر در کردستان نامیده است 
در اسناد بدست آمده سواواک رژیم شاه ایران ملا مصطفی بارزانی را سرباز و مرزبان  غیورنظام  شاهنشاهی نامیبرد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر