Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

تاتیکهای تازی وزارت اطلاعات و سپاه قدس در اروپا بخصوص در کشور سوئد و نحوی کارکرد این مزدوران در این کشورها.


تاتیکهای تازی وزارت اطلاعات و سپاه قدس در اروپا بخصوص در کشور سوئد و نحوی کارکرد این مزدوران در این کشورها.
در دوری ریاست جمهوری  احمدینژاد  رژیم ایران یک گروه سازماندهی نمود زیر نام شورای عالی دفاع از عوامل جمهوری جنون اسلامی در خارج از کشور.
 و این شورا که کلا زیر نظر سپاه قدس میباشد و وزارت اطلاعات در این زمینه طراح اصلی  میباشد برای این اعزام این افراد اطلاعات وارد مرحله ی جدید شد رژیم.


 بعد از مراجعه ی مزدوران و خودفروشان به سفارتخانه های رژیم در کشورهای مختلف رژیم ایران دست به جمع آوری اطلاعات نمود که تا بتواند  چگونگی نفوذ به داخل گروه های متخلف  حقوق بشری و مدافعان زنان مثل فمینیستهای اروپایی و ادارات مهم دولتی این کشورها تعدادی را در داخل کشور آموزش بدهد و روانیه ی اروپا بکند .
 رژیم رفت به سراغ داشجویان بسیجی و سپاهی و دست به جمع آوری تعدادی زن و مرد مورد اعتماد خود نمود  در این رابطه.
و رژیم ایران بعد از اینکه از راه مزدوران دیگرش که به سفارتخانه های رژیم مراجعه میکردنداطلاعات نحوی کار کرد سیستم سیاسی و داخلی این کشورها را بدست آورد  در اروپاو بلافاصله در ایران دست به آموزش چندین گروه مختلف نمود در داخل ایران و بعد از اتمام دورهای  مختلف برای ادارات مختلف  این اشخاص را به خارج از کشور اعزام نمود.
تعدادی زن برای نفوذ به داخلگروه های زنان فمینیستی و که رژیم ایران بتواند از این راه در داخل این سازمانهای مختلف فمنیستی و مدافع حقوق زنان  لوبی  خودش را داشته باشد برای این کار رژیم رفت تعدادی از زنان مخصوص و مورد اعتماد خود را آموزش داد و به کشورهای مختلف برای اجرای پروژهای نفوذی اعزام نمود 
وزارت اطلاعات رژیم ایران و اطلاعات سپاه پاسداران از طریق مزدورانی که به سفارتخانهای رژیم در تردد هستند اطلاعات کامل ارگانهای دولتی و جاهای مهم را بدست می آورند و تعدادی در داخل ایران به طور کلی آموزش میدهند و برای مثال تعدادی برای اداره مالیاتی و تعدادی برای اداره بیمه فوشاکرینگ کسان و تعدادی برای نفوذ به احزاب چپ و تعدادی نیز برای مدارس آموزش میدهند و به اروپا روانه اشان میکنند.
زنان و مردان اطلاعاتی با مدارک عالی ساخته ی رژیم وارد اروپا میشوند و سپس وارد دانشگاه نیز میشوند از نظر مالی از سوی رژیم ایران کمک میشوند ازراه های گوناگون. 
وقتیکه از این راه موفق شدند مزدوران رژیم باید در این کشورها دورهای دانشگاهی تی کنند که با پشتیبانی  سفارتخانها کمک میشوند این مزدوران بعد از اینکه دروهای در این کشورها تمام نمودند درخواست کار در جاهای مهم میکنند و تعدادی که آموزشهای لازم را دیده اند بعنوان مبارزه با خشونت خود را معرفی میکنند زیر چتر این نام وارد گروهای ضد خشونت میشوند و به آسانی آنها شروع به کار میکنند اما هدف این مزدوران چیز دیگریست از راه این کارهایکه   میکنند بیشتر بدست آوردن اطلاعات مخالفین میباشد و حتی گاهی این مزدوران تا مرزی پیش میروند که میان خانواده های مخالفین رژیم تفکیک ایجاد کنند و زن و مرد مخالف رژیم را به جان هم به اندازند.
 اما دولتمردان و اعضای این گروهای ضد خشونتی از این مزدوران سئوال نمیکنند که آنها طرفدار دولتی هستند که بنیان خشونت میباشد در مله عام انسانها را در جلو چشم کودکان دار میزند چه جوری میتوانند بر ضد خشونت عمل کنندو در ضمن زنانی که عضو باندهای اطلاعاتی رژیم ایران هستند و در این کشورها عضو زنان فمنیستی میشوند از این افراد سئوال نمیشود که  آنها عضو نیروهای امنیتی کشوری هستند که دارای قوانین زن ستیزی میباشد و هر روز زنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند به نام بد حجابی.
و از موقعیت سو استفاده میکنند و به آسانی از خانواده های مخلفین رژیم ایران عکسبرداری میکنند و برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم از راه های گوناگون ارسال میکنند.
و گروه دوم که در اداره های مالیاتی و بیمه کار بهشون میدن جای که  برای دست یافتن به اطلاعات خصوصی و شخصی مخالفین خیلی آسان میباشد و این افراد در این ادارات کار میکنند به آسانی به اطلاعات شخصی و خصوصی مخالفین دست میابند و به آسانی اطلاعات شخصی و خصوصی مخالفین را برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران ارسال میکنند.
گروه دیگری از این مزدوران اطلاعاتی چه و زن و چه مرد کارمند اداره اجتماعی میشوند یکی از کارهای این مزدوران به آسانی از راه اداره اجتماعی مثل سوسیال به آسانی اطلاعات شخصی و خصوصی خانواده ها از همه نظر بدست می آورند و به آسانی این اطلاعات را به ایران منتقل میکنند از راه های مختلف.
بر اساس اطلاعاتی که ما بدست آورده ایم در همه شهرهای سوئد یک الی 6 نفر از این مزدوران رژیم ایران کارمند ادارات مختلف هستند مثل فوشاکرینگس کاسان و اداره مالیات و اداره ی کاریابی که این اماکن جای هستند که خیلی آسان اطلاعات خصوصی و شخصی مخالفین رژیم ایران بدست می آورند وبرای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ارسال میکنند و از سوی دیگر چون کارمند این ادرات هستند برای مخالفین رژیم دست به مشکل تراشی نیز میکنند.
و مشکلاتی برای افراد مخالف رژیم ایجاد میکنند و نامه های قلابی و دروغین از ایران از سوی بهزیستی برای ادرات این کشورها میا ورند و اتهاماتی بی پایه و بی اساس به شخص مخالف رژیم میزنند.
نه تنها رژیم ایران بلکه رژیم ترکیه نیز خیلی وقت است دست به چنین کاری زده است و مستقیما مامورین اطلاعاتی خود را برای کار به اروپا میفرستد و خیلی از مامورین رژیم ترکیه نیز کارمند اداره کاریابی و اداره مالیاتی و اداره بیمه هستند.
و ترکیه این کار را برای کنترل کردها انجام میدهد با هماهنگی با این دولتها.
در این باره در مقاله ای آینده به نام و مشخصات افراد میپدازیم.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر