Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

محمولەای کە در جادە یاسوج دیدە شدە و مشخص نیست چە بودە. بنظر میرسد اگر جدی بود در روز روشن جا بە جا نمیشد!!!. کسی میداند محموله چه بوده است؟؟؟محمولەای کە در جادە یاسوج دیدە شدە و مشخص نیست چە بودە. بنظر میرسد اگر جدی بود در روز روشن جا بە جا نمیشد!!!. کسی میداند محموله چه بوده است؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر