Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

آثار غارت شده در پيرانشهر توسط حكومت نژادپرست و مذهبى ايران در طول اين صد سال اخير اشغالگران هميشه سعى در تحريف و غارت فرهنگ ملت كورد را داشته و دارند
آثار غارت شده در پيرانشهر توسط حكومت نژادپرست و مذهبى ايران
در طول اين صد سال اخير اشغالگران هميشه سعى در تحريف و غارت فرهنگ ملت كورد را داشته و دارند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر