Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۴, دوشنبه

امام بی موخ چون این جانی از مذهب و فقر فرهنگی مردم با خبر بود از همان ابزار کثیف استفاده نمود که تا بتواند به اهدافش برسد بریند برای مردم ایران در مرحله ی یکم آب و برق و اتوبوسها را مجانی اعلام نمود تا اینکه قدرتش بیشتر شد و به طول کلی قدرت مطلق را بدست گرفتند زد زیر همه قول و قرارهای که از پیش داده بود.و در خیابانهای شهرهای ایران چوبه ی دار برپا نمود و در مرحله ی نهایی ایران را دارد به ویرانه تبدیل میکند تفکر و توفاله های دنباله چیهای خمینی در ایران.


امام بی موخ چون این جانی از مذهب و فقر فرهنگی مردم با خبر بود از همان ابزار کثیف استفاده نمود که تا بتواند به اهدافش برسد بریند برای مردم ایران در مرحله ی یکم آب و برق و اتوبوسها را مجانی اعلام نمود تا اینکه قدرتش بیشتر شد و به طول کلی قدرت مطلق را بدست گرفتند زد زیر همه قول و قرارهای که از پیش داده بود.و در خیابانهای شهرهای ایران چوبه ی دار برپا نمود و در مرحله ی نهایی ایران را دارد به ویرانه تبدیل میکند تفکر و توفاله های دنباله چیهای خمینی در ایران.
آخوند شدن یعنی مجرم شدن است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر