Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۹, شنبه

برخورد آقای مقتدی صدر سرکردی تروریستی سپاه قدس قاسم سلیمانی این احتمال وجود دارد یک بازی سیاسی باشد برای فریب ایالات متحده و این بیشتر یک نقش آخوندی باشد.برخورد آقای مقتدی صدربا سرکردی تروریستی سپاه قدس قاسم سلیمانی این احتمال وجود دارد یک بازی سیاسی باشد برای فریب ایالات متحده و این بیشتر یک نقش آخوندی باشد.
این برخورد بیشتر جنبه ی ظاهری دارد اما در باطن چیز دیگریست.
دو روی آخوند و ر وبا بازی به چند دلیل میتواند این کار مقتدا صدر یک بازی سیاسی فریبکارانه باشد برای فریب ایالات متحده آمریکا و همپیمانان. 1 رژیم ایران در حال حاضر زیر تحریم قرار دارند و ایالات متحده از برجام رفت بیرون و رژیم  بدنبال یک راه حل میباشد و در عراق دولت عراق زیر کنترل رژیم ایران قرار دارد برای اینکه مخالفین رژیم ایران در عراق شناسایی کنند اینبار مقتدا صدر را مامور نموده اند تا بازی آخوندهای ایرانی را در عراق به اجرا در بیاورد.
و ایالات متحده علیه دخالتهای رژیم ایران در عراق میباشد و از سوی دیگر رژیم ایران در سوریه زیر ذره بین قرار دارد و هر روز نیروی هوایی اسرائیل پایگاهای متعلق به رژیم ایران در سوریه درهم میکوبد.
رژیم ایران در عراق برای فریب افکار عمومی و جلوگیری کردن به بازگشت بعثیون و مخالفین رژیم ایران مقتدا صدر را برای این کار مناسب دانسته و امروز مقتدا صدر به قاسم سلیمانی 48 ساعت موهلت داده بود تا عراق را ترک کند به بین این روبا بازی تا کجا پیش رفته.

آخوند روحانی ملا این نوع جانوران رنگاورنگ دارای کلکهای زیربه زیری هستند تا به کلک و حقبازیهای این جانوران پی به برید کاراز کار میگذرد. آخوند همان کسانی که عمامه بسر هستند دارای بازیهای روباصفت نیز هستند برای فریب نقشهای را بازی میکنند کشف آن سالها بطول میکشد یکی از خودی را مامور میکنند برای فریب افکار عمومی جهان اما در پشت پرده همه دستشان در یک کاسه میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر