Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

این صحنه سازی مسخره که توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران به راه افتاده است دروغی بزرگ بیش نیست


این جوانان را توسط این دارو مجبور به اعترافات نموده است رژیم ایران و به اضافه شکنجه و تجاوز جنسی  به این زندانیان 

تیوپنتال (Thiopental) 
این صحنه سازی مسخره که توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران به راه افتاده است  دروغی بزرگ بیش نیست  آنهایکه بنام تیم ترور معرفی شده اند هیچ کدام از آنها کشور  اسرائیل را با چشم خود ندیده اند  بلکه به این خاطر که با مولود افند روزنامه نگار کرد و سردبیر ماهنامه اسرائیل   کرد  ارتباط داشته اند و شماره تلفن کاک مولود را همراهشان بوده است این اتهامات واهی و آخوند ساخته را متوجه این عزیزان  نموده است سردمداران رژیم ایران.
 و توسط داروی  روانگردان اعتراف‌گیری "تیوپنتال و ترزریق این دارو به این جوانان و این افراد را به اعترافات خیالی وادار .نموده است 
داروی حقیقت‌گویی یا "سرم اعتراف‌گیری" به ماده مخدری اطلاق می‌شود که به منظور گرفتن اطلاعات از فردی به کار گرفته می‌شود که حاضر به اعتراف بدان نیست. گمان می‌رود که سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی یکی از استفاده‌کنندگان از این دارو باشند. در آلمان و اتریش کاربرد این ماده در بازجویی ممنوع است.

از جمله تأثیرات تیوپنتال این است که به محض تزریق این سرم، فرد به طور معمول بسیار اهل گفت‌وگو و مراوده می‌شود و بدون تأمل افکارش را بیان می‌کند. این ماده در واقع توان داوری و قدرت تمرکز فرد قربانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کارشناس بازجویی را قادر می‌کند تا فرد قربانی را به سوی اعتراف در زمینه‌ی اطلاعات مطلوب بازجو هدایت کند.

یک برداشت گمراه‌کننده‌ی رایج این است که کاربرد "سرم حقیقت‌گویی" به طور خودکار قربانی را به سمت بیان حقیقت هدایت می‌کند. در حالی که فردی که تحت تأثیر این ماده‌ی مخدر قرار گرفته، قادر است همچون قبل دروغ بگوید، ولی نسبت به تلقین‌هایی که به او می‌شود آسیب‌پذیرتر است.

از تیوپنتال برای آماده‌کردن محکومان به اعدام با تزریق سم نیز استفاده می‌شود.


و  این یاهوهای که وزارت اطلاعات به راه انداخته است و اعترافاتی که در تلویزیونی رژیم پخش شده است هیچ اصل و اساسی ندارد و نمیتواند توسط هیچ حقوقدان و یا روانشناسی تائید بشود.
 بلکه از دو زاویه ی مختلف میتوان این اعترافات اجباری که در زیر شکنجه های طاقتفرسا و با ضرب داروی روانگردان اعترافگیری  انجام گرفته است  میتوان  این قضیه  را مورد بررسی قرار داد 1  بخاطر شکنجه های طاقتفرسا و قرون وسطی وحشیهای اسلامی 2 و برای گریز از این شکنجه ها و کاستن این شکنجه ها مجبور  به اعترافات شده و به اضافه  تزریق داروی روانگردان  اعتراف‌گیری "تیوپنتال برای آسان نمودن اعترافات آخوند ساخته  و به اضافه  زیر شکنجه های وحشیانه  وحشیهای اسلامی  مثل تجاوز جنسی  کتک کاری تا سر  حد مرگ  هتک حرمت و درهم شکستن شخصیت فردی این افراد  با شیوه های مختلف مثل  مورد تجاوز قرار گرفتن زندانیان جلو چشم   یکدیگر  و شیوه های شکنجه وزارت اطلاعات  تجاوز دستجمعی مامورین به زنان و مردان زندانی در جلو چشم  و دیده همه زندانیان و تحمیل اتهاماتی واهی و آخوند ساخته  که به هیچ عنوان این جوانان مرتکبش نشده اند  .


و این دارو توسط شرکت زوئیل آلمانی ساخته میشود و رژیم ایران در حال حاضر نزدیک به 50 میلیون نسخه  از این داروی مخرب در اختیار دارد و به این تازگی دولت چین دست به ساختن داروی مشابهی زده است که 10 بار از داروی آلمانی قویتر است که بصورت  کاپسلی  و قرصهای عادی  ساخته میشود در چین که من عکس این دارو را در زیر در اختیار خوانندگان آژانس خبری کردستان قرار میدهم
قرصهای  روانگردان چینی به صورت دونوعی ساخته میشوند یکی بصورت کاپسلی دومی بصورت قرصهای عادی  ساخته میشود که رژیم ایران با رژیمهای دیکتاتوری مثل عربستان سعودی روسیه سفید و حتی کشور ترکیه  سوریه و کشور لیبی در زمان معمر قذافی یکی از مشتریان  این داروها بوده اند و در حال حاضر  دولت ایران یکی از مشتریان بزرگ این شرکت چینی میباشد که هر ماه  میان 8000 هزار نسخه تا 12000 نسخه از این داروی روانگردان اعترافگیری از چین خریداری میکند رژیم ایران.
ما دوباره اعلام میکنیم که هیچ کدام از افرادی که در فیلم دیده میشوند  کشور اسرائیل را با چشم خود ندیده اند و به هیچ عنوان به اسرائیل سفر نکرده اند  بلکه برای کارگری و امرار معاش خانواده اشان به اقلیم کردستان سفر نموده اند  و توسط باند جلال طالبانی به رژیم ایران تحویل داده شده اند و رژیم ایران هم دست به صحنه سازی آخونده ساخته زده است علیه این عزیزان 
دوم هم به خاطر داشتن این عزیزان در داخل موبایلشان شماره تلفن مولود افند  روزنامه نگار کرد و سر دبیر ماهنامه اسرائیل  کرد  و شماره تلفن بنده میباشد.

حال در ادامه و تکمیل نمودن اطلاعات در باره زندانهای رژیم و نحوی بکارگیری داروی اعترافگیری علیه زندانیان سیاسی و صحنه سازی آخوند ساخته برای فریب افکار عمومی و گویا اسرائیل دشمن ایران است و دست به قتلعام جوانان کرد در این رابطه نیاز میدانم توضیحاتی برای خوانندگان سایت آژانس خبری کردستان و وب بلاگهای دیگر  را اینجا بیان کنم.
تجاوز یکی از ابزارهای است که رژیم ایران علیه مخالفانش به کار برده و در سالهای اخیر این نوع از شکنجه های قرون وسطی شدت گرفته است و قانونی شده است در نظام جمهوری جنون اسلامی  ایران.

در قوانین رژیم ایران که خود را میراثگر اسلام میداند و در زمان محمد هم چنین اتفاقاتی رویداده است و برای نمونه  زمانیکه رهبر یهودیان مدینه کشته شد توسط طرفداران محمد  و همان شب محمد رفت به همسر  رهبر کشته شده  یهودیان تجاوز نمود این کار را حلال و شرعی دانسته بود چرا چون در آیه ها و سوره های  الانفال آمده است که وقتیکه با دشمن در حال جنگ هستید  هر چیزی از دشمن بدست مسلمانان افتاد  از ناموس کرفته اموال گرفته دختر و زنان را در قوانین اسلامی میتواند طبق آیه های الانفال میشه بهشون تجاوز نمود چرا چون اینها اموال دشمن محسوب میشوند و بعنوان غنمیت محسوب میشود و هر کسی هر کاری با زنان دشمن و دختران دشمن بخواهند بکنند طبق قوانین قرآن حلال و شرعی است.
و امروز در ایران از 3 نوع شکنجه استفاده میکنند 1 شکنجه فیزیکی  مثل کتک کاری زدن تا حد مرگ .
شکنجه 2 شکنجه ترور شخصیتی و درهم شکستن شخصیت فردی میباشد که عبارتند از لخت نمودن فرد زندانی و  تجاوز و خاموش نمودن سیگار بر روی بدن زندانی میباشد و در عین حال وقتیکه زندانی را لخت میکنند بر اساس اطلاعاتی که در این باره بدست آورده ایم از زندانیان از بند گریخته  اول زندانی را لخت مادرزاد میکنند سپس سیگار را روشن میکنند و بر روی بدنشان خاموش میکنند مامورین بازجوهای آدمکش و شکنجه گر  بعد از این کار تعدادی از مامورین شکنجه گر را صدا میکنند و دوستان و یاران فرد زندانی را می آورند تا ایشان را در حالت لختی به بینند  بعد از این کار گروه تجاوز وارد میشوند و به طور دستجمی به زندانی تجاوز میکنند در دیده همه بر اساس اطلاعاتی که بدست آورده ایم این افرادی که تجاوز میکنند روی صورتشون میپوشانند و دو فیلمبردار فیلم برداری میکنند از صحنه و روز بعد زندانی را صدا میکنند میگویند حاضر هستی اعتراف کنید و یا شاهد صحنه های مشابه باشید در روزهای گذشته بر سرت آمده است  خلاصه اگر زندانی مقاومت کرد مرحله 3 اجرا میکنند که در زیر با تفسیر می آید.
شکنجه 3 آخرین گزینه است که در این مرحله از داروهای روانگردان اعترافگیری استفاده میکنند که دیگر فرد خودش نمیداند چه بر سر زبان می آورد آنچه شکنجه گران به گوشش خوانده اند به صورت خیالی در حالتی هیپنوتیزمی آسا شروع میکند به چیزهای که بازجوهای مثل توطی به گوش زندانی خوانده اند.
اینجا دیگر باید زندانیان را به سالنی بیاورند که باید داروی روانگردان اعترافگیری به آنها تزریق بشود افرادی را صدا میکنند که اتهام واهی آخونده ساخته مشابه متوجه اشان شده است  و دو نفر خود را بعنوان دکتر معرفی میکنند قرصهای روانگردان که فرد را به حالت هیپنوتیزی میبرد به داخل نصف لیوان آب می اندازند و از زندانیان میخواهند که لیوان آب را بالا به کشند و بنوشند  اگر از نوشیدن لیوان آب آلوده به قرصهای روانگردان اعترافگیری  سرباز بزنند چند نفر مسلح با کلت روی سرشون می ایستند تا زندانی را مجبور کنند که دارو را بنوشند وقتیکه دارو را به خورد زندانی دادند هر 3 نفر دور و بر زندانی جمع میشوند تا بدانند  تا چه حد دارو کارا بوده است هی آنچه بازجو میخواهند به گوش زندانی میخوانند  تا مثل توطی حفظشون بشود این دارو دو حالت در پیش فرد ایجاد میکند ترس و وحشت شدید و در عین حال فرد را بصورت هیپنوتیزمی در می آورد و هرچی که بازجو به گوش زندانی خوانده است در زمان مصاحبه آن را بیان و تکرار میکند وقتیکه کار دراوی یعنی قرصها تمام شد و کارا بود نوبت تزریق درزیهای همان دارو اما کمی با کیفیت تر به همه افراد زندانی حاضر در سالن زده میشود تا برای مدتی طولانی در بدن زندانی کارا باشد تا به آسانی بشود از زندانی بیهوش و بی حال مصاحبه نمود و بعنوان اعتراف گیری اجباری مصاحبه تلویزیونی  برای صحنه سازی فریب افکار عمومی بکار برده 
بشو د انجام میگیرد.
مرگ بر اصل و فسل ولایت وحشت و ترور فقیه ننگ و نفرت بر اسلام آدمکش 
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 2012/8/9

کاربردهای داروی "اعتراف‌گیری


http://www.dw.de/dw/article/0,,15859273,00.html

داروی اعتراف گیری؛ «اسلام عزیز» اعتراف می گیرد


http://anjomanzananedarband.wordpress.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر