Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

هر سال در تاریخ 15 بیبرایر که یک رو.ز سیاه است برای ملت کرد و در آن تاریخ یک حمله ی همه جانبه علیه ملت انجام گرفته و در حال حاضر یکی از مهمترین رهبران ملت کرد در اسارت رژیم فاشیست ترکیه قرار دارد این روز محکوم است

آزادی بی قید و  بی شرط برای اوجالان 
ئازادی بوو ئەوجالان

4
هر سال در تاریخ 15 بیبرایر که یک رو.ز سیاه است برای ملت کرد و در آن تاریخ یک حمله ی همه جانبه علیه ملت انجام گرفته و در حال حاضر یکی از مهمترین رهبران ملت کرد در اسارت رژیم فاشیست ترکیه قرار دارد این روز محکوم است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر