Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

قرارداد ملیاردی رژیم ایران با دولت سوئد.


قرارداد ملیاردی رژیم ایران با دولت سوئد.
یکی از قراردادهای که میان نمایندگان پارلمان سوئد به ایران سفر نموده بودند بر این اساس است.دولت ایران به مسئولین سوئدی پولهای زیادی داده است. و بر اساس اطلاعات بدست آمده  دولت ایران از دولت سوئد خواسته ست که فعالیت مخالفین رژیم را که در سوئد بر سر میبرند محدود کند.
 بخش دیگری از قرارداد میان دولت سوئد و رژیم ایران همکاری امنیتی بوده است و من نمیدانم همکاری امنیتی دولت سوئد چه سودی دارد که با رژیم ایران قرارداد امنیتی امضا نموده است.
و هنوز روشن نیست این قرارداد امنیتی که میان ایران و سوئد بسته شده است در چه زمینه ای میباشد.
و بر اساس اطلاعات بدست آمده میان ایران و سوئد 3 قراراداد مختلف به امضا رسیده است 11 قرارداد اقتصادی که قرار است سرمایه داران ایرانی که دارای سرمایه هستند بتوانند در سوئد سرمایه گزاری کنند.
2 قرارداد همکاری در چند زمینه بخصوص در زمینه ای امنیتی و تبادل اطلاعات.
قرارداد 3 میان سوئد و ایران فروش تکنیکهای پیشرفته رده یابی موبایل و گوشیهای همراه و به اضافه فروش تکنیکهای پیشرفته در زمینه فیلترینک و نظارت بر اینترنت  از سوی دولت سوئد به رژیم ایران  به رژیم ایران از سوی دولت سوئد.
و دولت ایران برای بار چندم  از دولت سوئد درخواست نموده است که فعالیتهای مخالفین در خاک خود محدود کند و بر مخالفین از راه های گوناگون فشارهای اقتصادی و کاری اعمال کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر