Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

در حالیکه 30% مزدم ایران نان ندارند بخورند ومردم ایران در زیر فقر قرار دارند و کارتون خوابها چند برابر شده اند و فقر و گرانی مردم را به زانو در آورده است رژیم ننگین ضد مردمی دارد برای ساختن صحنه زهرا در جنف یک ملیارد دلار خرج میکند


در حالیکه 30%  مزدم ایران نان ندارند بخورند ومردم ایران در زیر فقر قرار دارند و کارتون خوابها چند برابر شده اند و فقر و گرانی مردم را به زانو در آورده است رژیم ننگین ضد مردمی دارد برای ساختن صحنه زهرا در جنف یک ملیارد دلار خرج میکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر