Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مهر ۴, چهارشنبه

حضور روحانی در سازمان ملل شرم آور است برای کسانی که گوش به دروغگویی و اغراقگویی چنین آدمکشی بسا شرم است برای سازمان ملل که به آخوند روحانی اجازه حرف زدن در اجلاس سازمان ملل داده شده است


حضور روحانی در سازمان ملل شرم آور است برای کسانی که گوش به دروغگویی و اغراقگویی چنین آدمکشی بسا شرم است برای سازمان ملل که به آخوند روحانی اجازه حرف زدن در اجلاس سازمان ملل داده شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر