Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

آلمان؛ حمله نئونازی ها با همکاری مزدوران رژیم ایران به یک رستوران یهودی


آلمان؛ حمله نئونازی ها با همکاری مزدوران رژیم ایران  به یک رستوران یهودی

در آلمان اعلام شد که در جریان تظاهرات خشونت بار نئونازی ها علیه حدود یک میلیون نفر پناهجو که وارد خاک آلمان شده و بافت اجتماعی آن کشور را مورد تاثیر قرار داده اند، به یک رستوران یهودی نیز حمله شده است.


به گزارش رادیو پیام اسرائیل، این تعرض در شهر کمنیتس آلمان روی داد که در جریان آن شماری از نژادپرستان نئونازی که نقاب بر چهره داشتند، با سنگ و بظری و میله های آهنی به رستوران حمله برده و در صدد آسیب رساندن به آن برآمدند.
در جریان این تعرض که شامگاه پنجشنبه دو هفته پیش روی داد، مهاجمین شعارهای ضد یهودی سر داده و فریاد میز زدند “جهودهای کثیف از آلمان بیرون بروید”.
مهاجمین یکی از پنجره های رستوران را شکستند و به نمای بیرونی آن آسیب رساندند و صاحب رستوران را از ناحیه کتف زخمی ساختند
با این همه، پلیس آلمان حاضر نشد این حمله را برگرفته از احساسات ضدیهودی تلقی کند و این در صورتی که مهاجمین سلام هیتلری می دادند و شعارهای دوران آلمان نازی را تکرار می کردند.
در گزارش های پیشین آمده بود که بر شمار مهاجمان ضد یهودی در آلمان افزوده شده است. بخشی از این تعرض، از جانب مسلمانان پناهجو می باشد که آلمان با آغوش باز آن ها را پریرفته، ولی برخی از آنان همچنان دارای گرایش های خشونت بار و مذهبی هستند.
ورود یک میلیون نفر پناهنده، اکثرا از کشورهای غرب و اسلامی و آفریقایی، همچنین موجب تقویت گرایش های ناسیونالیستی افراطی در میان قشرهایی از مردم آلمان گردیده که برخی از آنان، دارای گرایش های یهودستیزانه آشکار و یا مخفی هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر