Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

آیا تا بحال از مفهوم عدالت در اسلام فهمیده اید مفهوم این کلمه عدالت در اسلام چیست؟آیا تا بحال از مفهوم عدالت در اسلام فهمیده اید مفهوم این کلمه عدالت در اسلام چیست؟
مفهوم عدالت در اسلام یعنی سنگسار یعنی اعدام یعنی شلاق زدن یعنی سربریدن تجاوز زندان شکنجه های وحشیانه ضد بشری درآوردن اعضای بدن اعدامی و فروختن آن از عدالت اسلام ناب است و کشتار دشمنانی همان کسانی که دارای اندیشه ای متضاد با اندیشه ای اسلام هستند.
دوستان میتوانند یک نمونه ای زنده برای ما بیاورند که اینطوری نیست نه به خرافات و تخیلی متوصل بشوند بلکه یک نمونه از یک کشور اسلامی بیاورند که در آن عدالت آزادی دموکراسی حقوق بشر و برابری زن و مرد وجود داشته باشد؟
اما ما آنقدر دستمان پر است از عدالت اسلامی میتوانیم به خروار و به هزاران مدارک جنایتها آدمکشی ها ترورها اعدامها و قتلعامهای باورنکردنی تجاوزها در عدالت اسلام برای شما بیاورم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر