Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

رژیم الاغان نجسلامی تهران در حال آخرین دست و پازدن هستند برای بقای ننگینشان به هر چیزی متوصل میشوند

رژیم الاغان نجسلامی  تهران در حال آخرین دست و پازدن هستند برای بقای ننگینشان به هر چیزی متوصل میشوند
هر آنکه گردش گیتی به کین او بر خاست بغیر مصلحتش رهبری کند ایام کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش به سوی دانه ودام
رژیم آخوندی به سرعت در حال فرو پاشی است و با شتاب در قعر چاهی که خود با بی کفایتی و بی عرضگی سیاسی کنده فرو می‌رود و در این سقوط آزاد صد البته به هر جنایتی چنگ می اندازد تا چند صباحی بیش‌تر بماند. از آنگونه است اعمال جنون آمیزی چون کشتن فرزندان بی گناه و ‌اسیر میهن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی. این قضا و ‌سرنوشت رژیم است که با پای خود به دام خود ساخته فرو افتد که دیگر فردائی برایش متصور نیست ملاها در عراق قرارگاه اشرف را بمباران کردند چون مزدوری مثل مالکی در رأس کار بود و اعتراضی به این کار غیر انسانی نکرد. رژیم آخوندی به کمک مزدورانش در عراق چندین باراعضای بی گناه و بی سلاح مجاهدین خلق ایران را موشکباران کردند و مورد کمترین اعتراض عملی از طرف دولت عراق و کشور های به اصطلاح متمدن قرار نگرفتند ملاها هنوز در این باورند که سیاست های جهانی به همان منوال گذشته است، در صورتیکه موضوع نقض حقوق بشر و عملیات موشکی وتروریستی ملاها در منطقه اهمیت پیدا کرده و جهان منتظر و خواستار رسیدگی از طرف شورای امنیت ملل متحد است. در این میان اما رژیم آخوندی سراسیمه از سقوط حتمی خویش به هر خس و خاشاکی می آویزد تا شاید از ریزش مزدورانش ودر نتیجه از مرگ خود جلوگیری کند. علیرغم اعتراضات سازمان های حقوق بشری و فراخوانهای مکرر بین المللی، دیوانه وار دست به کشتار فرزندان کرد و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان می زند واما در این برهه وبا توجه به این که رژیم عملأ وارد جنگ تروریستی و تجاوز به کشور همسایه شده است، کشور عراق باید استقلال خودش را نشان داده وبا توجه به نفرت مردم عراق از حکومت ایران که بوضوح آن را در بصره نشان دادند این عملیات را محکوم نموده ومزدوران رژیم را از عراق اخراج نماید. دولت های اروپا و آمریکا باید بدانند که سکوت و بی عملی در برابر این اعمال ضد انسانی و تجاوزکارانه بار دیگر پیغامی نا گفته به سران رژیم ایران خواهد فرستاد که تجاوزات تروریستی وخرابکارانه خود را در آمریکا و اروپاگسترش دهند. حرف آخر این است که آمریکا به عنوان کشوری که علنأ حمایت خود را از حق اعتراض مردم ایران اعلان کرده است و کشورهای اروپائی که بارها اعمال تروریستی رژیم را محکوم کرده اند باید با تأسی از آلتر ناتیو شایسته و ‌بر حق شورای ملی مقاومت ایران از هر گونه مذاکره و مماشات با رژیم سر باززنند تا این حکومت جانی بیش از این جان ومال مردم مظلوم ایران را فدای امیال و اهداف شیطانی‌، ماجراجویانه و ابلهانه خود نکند. جای تردید نیست که مقاومت بر حق مردم ایران با پشتیابانی مردم با غیرت وآزادیخواه ایران ننگ این حکومت ضد ایران و ایرانی را از منطقه پاک خواهد کرد ومردم ایران به آزادی های فردی واجتماعی خود خواهند رسید و خاور میانه به آرامش دست خواهد یافت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر