Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ مهر ۳, سه‌شنبه

روبا های عمامه به سر فریبکارند صحنه سازو خونخوار ،آدمکش دشمن بشریت و آزادی. چهل سال دروغ وعده هیچ گاه هیچ کدام از وعدهای که توسط آخوندها به مردم داده شده است اجرا نشده بلکه عکس آن عمل شده است


روبا های عمامه به سر فریبکارند صحنه سازو خونخوار ،آدمکش دشمن بشریت و آزادی. چهل سال دروغ وعده هیچ گاه هیچ کدام از وعدهای که توسط آخوندها به مردم داده شده است اجرا نشده بلکه عکس آن عمل شده است ،از وعده ی آب و برق مجانی و اتوبوس مجانی گرفته تا آوردن پول نفت بر سر سفرهای مردم همه و همه دروغی بیش نبوده...بزرگترین سلاح آخوند خرافات است و آنچه سبب میشود آخوند بازهم در قدرت باشد در جهل و فقر فکری نگهداشتن مردم است. با وعده اینکه دعبای بنام مهدی خیالی به اذهان مردم میخ کوب نموده اند و مردم نیز خروفوار باور کرده اند درحالیکه چنین دعبای وجود خارجی ندارد مهدی کشک است و کسشعر.. خرافات دیگری که وجود دارد این است که حجاب را و بدحجاب را مطرح نموده اند.. یکی از دوستان ما به ما خبرداد و گفت به تازگی آخوندها در مساجد و مراکز پخش و توزیع خرافات به مردم میگویند بهتر است جای باشید که بدحجابی را نبینید که کافر بشوید خرانی هم هستند این کلمات احمقانه را باور میکنند.. تا جهل و نادانی وجود داشته باشد هیچ چیزی عوض نخواهند شد چون فقر فرهنگی و چهل سال خرافه گویی و اغراقگویی آخوندها حسابی روی افکار مردم تاثیر گذار بوده و امروز باید مردم خر بشوند و آخوند سوارشان بشود. با سپاس ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر