Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه

پروژهای نفوذی وزارت اطلاعات و ارسال خبرنگاران اطلاعاتی برای اپوزیسیونسازی خودی. مسیح عالینژاد و دها اطلاعاتی دیگر یکی علنی و یکی مخفیانه .


پروژهای نفوذی وزارت اطلاعات و ارسال خبرنگاران اطلاعاتی برای اپوزیسیونسازی خودی. مسیح عالینژاد و دها اطلاعاتی دیگر یکی علنی و یکی مخفیانه .پروژهای نفوذی وزارت اطلاعات و ارسال خبرنگاران اطلاعاتی برای اپوزیسیونسازی خودی. مسیح عالینژاد و دها اطلاعاتی دیگر یکی علنی و یکی مخفیانه . و بخش بزرگی از خبرنگاران آیت الله بی بی سی . و امید شریف دانا بچه آخوند و بچه صیغه ای علی علیزاده و هزاران مامور رنگاورنگ با نامهای مختلف برای به انحراف کشاندن روند سرنگونی و ایجاد دودستگی میان مردم ایجاد تفرقه میان مخالفین کار و تلاش وزارت اطلاعات بوده و هست. خوب مگر علی فلاحایان نگفت وزارت اطلاعات مامورین زیادی به خارج اعزام نموده زیر پوشش تجار و زیر پوشش خبرنگار و زیر پوشش متخصص و دانشجوی زیر پوشش مخالف اصلاح طلب و حتی زیر پوشش طرفدار بخشی از اپوزیسیون برای انجام پروژه های وزارت اطلاعات در خارج از کشور.. با سپاس ساموئیل کرماشانی
http://samuel-kermashahi.blogspot.com/2019/02/blog-post_6.html

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر