Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه

شکست بزرگ امنیتی واجا و اطلاعات سپاە: نیروهای ویژە اسرائیل صبح امروز ٧ دانشمند هستەایی را در کرج کشتەاند.شکست بزرگ امنیتی واجا و اطلاعات سپاە: نیروهای ویژە اسرائیل صبح امروز ٧ دانشمند هستەایی را در کرج کشتەاند.
ایدی کوهن، کارشناس نظامی اسرائیلی با بیان این خبر شوک بزرگی را بە جمهوری اسلامی وارد کرد. هیچ یک از دانشمندان هستەایی در امان نبودند و جمهوری اسلامی نتوانست امنیت آنها را حفظ کند. خبرگزاری مهر تنها گفتە "آتش سوزی در یکی از بخشهای پژوهشکدە پژوهشگاە فضایی رخ داد و بدلیل آنکە همزمان با این آتش سوزی مراسمی برگزار میشد دیر متوجە آتش سوزی شدند و ٣ پژوهشگر کشتە شدند." مهر بە اسامی کشتە شدەگان هیچ اشارەایی نکردە است. نظام در مقابل این رسوایی امنیتی همانند انهدام بیش از ٢١٠ پایگاە سپاە قدس در سوریە توسط اسرائیل سکوت کردە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر