Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

بخشی از توافقهای که دولتمردان اروپایی بخصوص سوسیال دموکرتهای اروپایی با رژیم ایران داشته و دارند علیه مخالفین رژیم آخوندهای جنایتکار ایرانی تفکیک و تخریب چهره های مخالفین رژیم ایران میباشد.


بخشی از توافقهای که دولتمردان اروپایی بخصوص سوسیال دموکرتهای اروپایی با رژیم ایران داشته و دارند علیه مخالفین رژیم آخوندهای جنایتکار ایرانی تفکیک و تخریب چهره های مخالفین رژیم ایران میباشد.
این تاکتیک که یکی از توافقاتی میباشد که سیاستمداران اروپایی با رژیم آخوندی دارند این است که از راه ادارات مختلف در صدد هستند که چهره ی مخالفین واقعی رژیم ایران را تخریب کنند و این تخریب به مثابه توافق دوجانبه میدانند.


و مامورین رژیم آخوندی برای تخریب شخصیت مخالفین نیز دستشان باز است چون از سوی بخش مهمی از سیاستمداران این کشورها برخوردارند مثل سوئد و دیگرکشورهای روپایی.

بر اساس تحقیقاتی که ما از زاویه های مختلف انجام داده ایم در این کشورها دست به تخریب ضخصیت مخالفین میزنند و در صدد هستند انگی به شخصیت مخالف رژیم بزنند تا رژیم اعلام کند که هیچ مخالفی در خارج ندارد بلکه آنهایکه مخالف رژیم خود را معرفی میکنند تعدادی مریض و بیمار هستند این تاکتیک توسط سیاستمداران و مسئولین ادارات مختلف علیه مخالفان رژیم آخوندی اعمال میشود.

بخش دیگری از این تفکیک و تخریبها تبادل اطلاعات در زمینه ای مخالفین رژیم در این کشورها میباشد.

بخش دیگری نیز این است که بیکار نمودن شخص مخالف رژیم میباشد و تحریم کاری میباشد.

با سپاس ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر