Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

کردستان در زیر دست اشغالگران و زندگی تاسفبار کردها در کشورهای اشغالگر


کردستان در زیر دست اشغالگران و زندگی تاسفبار کردها در کشورهای اشغالگر
اشغالگران با توسل به دروغ و نیرنگ تا بحال خیلی چیزها در از دید جهانیان پنهان نموده بودند اما با به وجود آمدن تکنولوژی امروزی این مرز را برای همیشه در هم شکست و روز به روز دروغهای این حاکمان دروغگو و اشغال گر بیشتر و بیشتر افشا میکند.


کردستان باید روزی مستقل بشود زندگی با دیکتاتورها دروغگوها محال است
/////////////////////////////////////////////
اینجا در زیر یک ویدئو میگذارم آخوند چشمت کور باشد دختر زیبا را نگاه نکنید حرام است.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر